Sökning: "Motivation och inlärning av Engelska."

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Motivation och inlärning av Engelska..

 1. 1. Undervisning i engelska : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Josefsson; Sandra Claesson; [2020]
  Nyckelord :Engelskundervisning; undervisningsmetoder; EFL; extramural engelska;

  Sammanfattning : Eftersom vi till vardags ständigt influeras av det engelska språket är det viktigt att tillmötesgå detta i undervisningen och ta till vara på elevers erfarenheter och intressen. Självtilliten till att tala engelskan i klassrummet behöver stärkas, både hos lärare och elever. LÄS MER

 2. 2. Engelskundervisning genom multimodalt material : Hur multimodalt material kan påverka elevers engelskinlärning samt lärares undervisning i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Sjöö; Gustav Lind; [2020]
  Nyckelord :EFL; ESL; multimodalt material; grundskolan; årskurs 4-6; engelsk språkinlärning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser forskning kring olika multimodala material inom engelskundervisning med fokus på barn och ungdomar. Enligt studiens problemformulering, behövs metoder för att ge stöd till en komplicerad språkinlärningsprocess, bidra till elevers motivation samt skapa anpassning för elevers skilda behov vid inlärning i engelskämnet. LÄS MER

 3. 3. Aiding dyslexic students in the EFL classroom. : Tools and methods for helping upper secondary school students with dyslexia reach a passing grade.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Andreas Bragd; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; Special stipulations; Multi-sensory approach; Motivation and EFL teaching; : Dyslexi; Undantagsbestämmelsen; PYS-paragrafen; Multi-sensoriska tillvägagångsättet; Motivation och inlärning av Engelska.;

  Sammanfattning : Teachers with or without special training encounter dyslexic students daily. As such, these teachers need to have tools for these encounters. One hundred seventy-two teachers took part anonymously in an online survey. LÄS MER

 4. 4. Datorspel som lärmiljö av andraspråk : ett elevperspektiv på engelskinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jens Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Fritidsengelska; skolengelska; datorspel; sociokulturellt lärande; kunskapsglapp;

  Sammanfattning : Som ett av tre kärnämnen i grundskolan utgör engelska en stor del av undervisningen. Trots det blir engelskundervisningen allt för ofta formaliserad och tagen ur sitt sammanhang. Det leder till ett kunskapsglapp mellan fritidsengelska och skolengelska. LÄS MER

 5. 5. Brädspel: Språkinlärning genom att berätta sagor : Brädspels påverkan på elevers motivation och inlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niklas Salo; [2018]
  Nyckelord :action research; board games; education; english; aktionsforskning; brädspel; engelska; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur brädspel kan användas i engelskundervisningen samt hur elever upplever att brädspelet kan påverka deras engelskundervisning och deras lärande. Forskning har försökt finna olika undervisningsverktyg som kan motivera och hjälpa elever att utveckla deras språkkunskaper i engelska. LÄS MER