Sökning: "Motivation på arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser innehållade orden Motivation på arbetsplatsen.

 1. 1. Hur organisatorisk identifikation och motivation predicerar arbetstillfredsställelse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elias Hellman Fäldt; Isabelle Larsson; [2024]
  Nyckelord :motivation; arbetstillfredsställelse; organisatorisk identifikation; job satisfaction; organizational identification; Social Sciences;

  Sammanfattning : The contemporary workplace undergoes constant transformations, driven in part by employees' innovation and curiosity. Work environments where employees feel motivated, an organization that employees identify with, and notably, a workplace where employees feel respected and heard are key factors behind an organization's success. LÄS MER

 2. 2. Motiverande ledarskap och VD:ars tankar kring självbestämmandeteorin : Insikter från en kvalitativ innehållsanalys av podcastintervjuer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Jonatan Palmquist; Aron Fürstenberg; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tillämpningen av Självbestämmandeteorin (eng.Self-Determination Theory forts. SDT) i svenska företag med fokus på hur VD:ar inkluderar SDT i sina ledarskapsfilosofier. LÄS MER

 3. 3. Accelerera kunskapsspiralen – lärande om generativ AI i kunskapsarbete : En kvalitativ fallstudie om hur kunskap uppstår genom lärande på individnivå och kunskapsdelning på gruppnivå i en kunskapsarbetande organisation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Fredrik Lewén; [2024]
  Nyckelord :Generative AI; Knowledge Work; Workplace Learning; Knowledge Management; Practical Application; Generativ AI; Kunskapsarbete; Lärande på arbetsplatsen; Kunskapsdelning; Praktisk tillämpning;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) har blivit en central del av utvecklingen hos moderna organisationer, med potential att förändra arbetssätt och öka effektivitet och konkurrenskraft. Generativ AI, som skapar innehåll baserat på mönster i befintliga data, har snabbt utvecklats och väckt stor uppmärksamhet i olika branscher. LÄS MER

 4. 4. Attraktiva arbetsgivare ur nyexaminerade personalvetares perspektiv : En studie om värdesatta attribut och påverkande omständigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Linnea Käll; Jasmina Logo; [2024]
  Nyckelord :employer branding; attraktionsfaktorer; personalvetare; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : Att ta reda på vad som utgör en attraktiv arbetsgivare samt vilka omständigheter som påverkar detta är avgörande för att locka och behålla kvalificerad personal, främja anställdas motivation samt för att öka prestationen på arbetsplatsen. Employer branding handlar om att strategiskt forma och kommunicera en arbetsgivares image och företagskultur för att attrahera, behålla och engagera kvalificerad personal både internt och externt. LÄS MER

 5. 5. Kompetensutveckling mer än bara kompetens “Det handlar mer om att cheferna favoriserar personal och befordrar sina favoriter.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ella Asselmeyer; Lovisa Svedberg; [2023-07-05]
  Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; arbetstillfredsställelse; personalomsättning; lärande;

  Sammanfattning : I följd av den höga personalomsättningen inom hotellbranschen finns det funderingar kring kompetensutvecklingens betydelse. Utifrån en pedagogisk nyfikenhet undersöker därmed individers upplevelser och processer kring lärande. LÄS MER