Sökning: "Motivational work"

Visar resultat 1 - 5 av 641 uppsatser innehållade orden Motivational work.

 1. 1. Hur hanteras missbruksproblem på arbetsplatsen? En kvalitativ studie om HR- och personalchefers strategier att hantera personal med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Christian Svensson; Selma Mattsson; [2023-09-13]
  Nyckelord :education; rehabilitation; prevention; substance abuse problem;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate what strategies HR and managers with staff responsibilities use to detect, rehabilitate and prevent alcohol- and drug abuse in the workplace. Furthermore, if these strategies differ when employees work remotely or from the office. LÄS MER

 2. 2. Varför arbeta? - En studie om värderingar, motivation och organisatorisk lojalitet hos arbetande generationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Tilda Bergström; Farida Yagoube; [2023-09-07]
  Nyckelord :Generation; Motivation; Organisatorisk lojalitet; Värdering;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if there are any differences between the now working generations (Baby Boomers born 1946-1964, Generation X born 1965-1980, Generation Y born 1981-1994 and Generation Z born 1995-2010) with regards to how they value different aspects of working life, as well as to what degree they consider these aspects motivational. Additionally, it aims to clarify if there are differences in the degree of commitment members of the different generations feel toward their employers. LÄS MER

 3. 3. Att vara lite på show varje dag - En kvalitativ studie där eftertraktade konsulter inom kunskapsintensiva branscher ger sitt unika perspektiv på motivation och karriär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Monia Hanachi; Sandra Ruergård; [2023-09-07]
  Nyckelord :career choice; consultant; motivational factors;

  Sammanfattning : The interest in understanding individuals' motivation and satisfaction at work, their driving forces behind career choices, and how companies should act to attract and retain talent has steadily increased over the years. The starting point and focus of these areas are different, but intertwined in that they together can answer questions regarding how companies and individuals should think and act in order to contribute to positive results. LÄS MER

 4. 4. "Motivation är A och O i behandlingsarbetet" : En kvalitativ studie om hur personal på HVB-hem arbetar med motivation för att öka barn och ungas delaktighet i behandlingen under placeringstiden

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Francis Brito Olguin; [2023]
  Nyckelord :Out of care homes; Motivation; Participation; Staff; Empowerment; Children and young people; HVB – hem; Motivation; Delaktighet; Personal; Empowerment; Barn och unga;

  Sammanfattning : Min studie handlar om hur personal på HVB–hem arbetar med motivation för att öka barn och ungas delaktighet i sin behandling under placeringstiden. Syftet med studien var att fånga upp personalens upplevelser och perspektiv av hur man arbetar med motivation och delaktighet för de placerade barnen. LÄS MER

 5. 5. En flerfallsstudie av svenska marknadens arbete med gröna obligationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lise Flarup; Anton Peiro; [2023]
  Nyckelord :gröna obligationer; legitimitet; motivation; drivkrafter; green bonds; legitimacy; motivation; drivers;

  Sammanfattning : Marknaden för gröna obligationer har haft stor framväxt under de senaste åren, i Sverige såväl som internationellt. Detta beror på hållbarhetens stora roll på de finansiella marknaderna. LÄS MER