Sökning: "Motivational work"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade orden Motivational work.

 1. 1. ETT TEAM ÄR ENDAST LIKA STARKT SOM DEN SVAGASTE MEDLEMMEN - En studie om hur teamledare på ett Callcenter arbetar med motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Braun; Natalie Eriksson; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; Motivationsarbete; Motivational work; Callcenter; Teamledare; Management; Team; Ledare;

  Sammanfattning : The chosen topic of this Bachelor Thesis is motivational work and how it is conducted in Call centers. Call centers are generally characterized by a high rate of staff turnover and was therefore an interesting field to research. LÄS MER

 2. 2. Motivation - Vems är ansvaret? : En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av motivationsarbete med depressiva patienter inom psykiatrin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Teuta Haradinaj; Amanda Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Depression; relation; motivation; förändring;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa vårdpersonals uppfattning om betydelsen av motivation vid behandling av patienter som diagnostiserats för depression inom den psykiatriska vården. Studien har utförts på ett kvalitativt arbetssätt och undersökningen är baserad på sju intervjuer med yrkesverksamma inom psykiatrisk verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Check! Projektmedarbetares behov av progress och struktur : En kvalitativ studie av Work Flow-metoden

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maria Wikström; [2019]
  Nyckelord :Structure; progress; Project management; motivation; Pomodoro-method; Work Flow; Struktur; progress; projektledning; motivation; Pomodoro-metoden; Work Flow;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om det strukturella stöd som Work Flow (ett event baserat på Pomodorometoden) erbjuder upplevs vara till nytta i en projektmedarbetares vardag. En kvalitativ undersökning belyser varför sju projektmedarbetare söker denna struktur i sin arbetsdag och vilken nytta erfarenheterna upplevs ge. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation : En jämförelse mellan Sverige och Colombia

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Santiago Rojas Herran; [2019]
  Nyckelord :Sverige; Colombia; jämförelse; arbetsmotivation; socioekonomi; yttre motivation; inre motivation;

  Sammanfattning : Med en ökad globalisering finns det företag som etablerar sig i många olika länder. När företag etablerar sig i andra länder behöver de ta hänsyn till olika kulturella och socioekonomiska aspekter. Denna kvantitativa studie undersöker skillnader i motivationsfaktorer hos respondenter i Sverige och Colombia. LÄS MER

 5. 5. Discussion on how to motive and retain employees in China by exploring the factors influencing employee enthusiasm at work -- applying two-factory theory in P&G employees

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yalan Zhang; [2019]
  Nyckelord :employee enthusiasm , hygiene factors,motivators,strategies;

  Sammanfattning : This research discusses how to motive and retain employees in China based on analyzing factors influencing employee enthusiasm and strategies to motivate employees under the framework of Herzberg’s two-factor theory. With the proposition that hygiene factors and motivators both influence the work enthusiasm, 15 interviews were arranged to collect the needed data for further analysis. LÄS MER