Sökning: "Motivationsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Motivationsarbete.

 1. 1. ETT TEAM ÄR ENDAST LIKA STARKT SOM DEN SVAGASTE MEDLEMMEN - En studie om hur teamledare på ett Callcenter arbetar med motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Braun; Natalie Eriksson; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; Motivationsarbete; Motivational work; Callcenter; Teamledare; Management; Team; Ledare;

  Sammanfattning : The chosen topic of this Bachelor Thesis is motivational work and how it is conducted in Call centers. Call centers are generally characterized by a high rate of staff turnover and was therefore an interesting field to research. LÄS MER

 2. 2. Motivation; önskemål och verklighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Saidzadeh; Malin Carlsson; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med två perspektiv för hur motivationsarbetet på en arbetsplats upplevs. Dessutom vill vi lyfta hur medarbetare önskar att motivationsarbete inomorganisationer ska utformas. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av fysisk aktivitet i återhämtningen från utmattningssyndrom. : En kvalitativ studie om upplevelsen av fysisk aktivitet i återhämtningen från utmattningssyndrom.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Susanne Borgert; [2019]
  Nyckelord :Fatigue syndrome; Physical activity; Recovery; Motivation; Healthcare; Thematic analysis; Utmattningssyndrom; Fysisk aktivitet; Återhämtning; Motivation; Hälso- och sjukvård; Tematisk analys;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to describe the experience of physical activity in the recovery from fatigue syndrome. The study was based on a qualitative method in the form of thematic analysis. LÄS MER

 4. 4. Motivation - Vems är ansvaret? : En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av motivationsarbete med depressiva patienter inom psykiatrin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Teuta Haradinaj; Amanda Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Depression; relation; motivation; förändring;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa vårdpersonals uppfattning om betydelsen av motivation vid behandling av patienter som diagnostiserats för depression inom den psykiatriska vården. Studien har utförts på ett kvalitativt arbetssätt och undersökningen är baserad på sju intervjuer med yrkesverksamma inom psykiatrisk verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Hur motiverar ledare sina medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Karl Attin; August Johansson; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats studerar och redogör för hur ledare i människonära tjänster arbetar för att bibehålla eller höja sina medarbetares motivation i det vardagliga arbetet och mer specifikt vilka verktyg och tillvägagångssätt de har till sitt förfogande. För att förstå det redogör studien även för vilka ideal ledarna har kring motivation. LÄS MER