Sökning: "Motivationsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet Motivationsteori.

 1. 1. Gymnasieelevers motivation att använda GeoGebra i matematiken

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Viktor Nordström; [2021]
  Nyckelord :Dynamic Geometry Software; Expectancy-value theory; GeoGebra; High School Students; Motivation; Dynamisk Geometrimjukvara; Förväntan-värde teori; GeoGebra; Gymnasieelever; Motivation;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att belysa vad som motiverar gymnasieelever att använda GeoGebra i matematiken. Vidare undersöktes även eventuella skillnader i motivation, både typ och grad, hos gymnasieelever som använder GeoGebra ofta respektive sällan i matematiken. LÄS MER

 2. 2. En gymnasieskola under förändring : Med fokus på gymnasiets ekonomiprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonas Berger; [2021]
  Nyckelord :Gymnasiets ekonomiprogram; ekonomisering; sociala medier; motivationsteori; pedagogik;

  Sammanfattning : Hela idén med min uppsats har varit ett intresse och nyfikenhet om varför gymnasiets ekonomiprogram har varit och är så attraktivt att söka, i genomsnitt 7,7 % ökning per år mellan 2011–2019. Uppsatsens syfte har varit att söka en eventuell förklaring mellan ekonomiseringen av samhället och det ökade intresset för att studera på gymnasiets ekonomiprogram. LÄS MER

 3. 3. Feedback – en utvecklande gåva : En studie om samband mellan psykologiska behov och upplevelsen av feedback

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Julia Pettersson Fowelin; Cornelia Takter; [2021]
  Nyckelord :Feedback; motivation; McClelland; Self Determination Theory; The Power of Feedback; organisation; psykologiska behov;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en kvalitativ studie av eventuella samband mellan individers psykologiska behov och upplevelsen av feedback. Studien syftar till att förstå hur anställdas psykologiska behov påverkar vilken sorts feedback som ger effekt på motivation. LÄS MER

 4. 4. Vill du bli officer? : En kvantitativ enkätstudie om rekryters motiv bakom valet att ansöka, respektive inte ansöka, till Officersprogrammet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Maja Pettersson; [2021]
  Nyckelord :motivationsteori; Battistelli; Herzberg; officersrekrytering; Officersprogrammet; rekryt.;

  Sammanfattning : In times of need for increased military capability, the Swedish Armed Forces faces in the next few years a challenge in the personnel supply, due to a shortage of newly graduated officers combined with a large number of retiring officers. To meet the demands of the increased recruitment of military officers, and being able to adapt the recruitment campaigns, an important task is first to identify what motivates young soldiers and recruits to embark on a military officer career. LÄS MER

 5. 5. Vill du bli officer? : En kvantitativ enkätstudie om rekryters motiv bakom valet att ansöka, respektive inte ansöka, till Officersprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Maja Pettersson; [2021]
  Nyckelord :motivationsteori; Battistelli; Herzberg; officersrekrytering; Officersprogrammet; rekryt;

  Sammanfattning : In times of need for increased military capability, the Swedish Armed Forces faces in the next few years a challenge in the personnel supply, due to a shortage of newly graduated officers combined with a large number of retiring officers. To meet the demands of the increased recruitment of military officers, and being able to adapt the recruitment campaigns, an important task is first to identify what motivates young soldiers and recruits to embark on a military officer career. LÄS MER