Sökning: "Motivationstyper"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Motivationstyper.

 1. 1. Vad motiverar SFI-deltagare att lära sig svenska? En kvalitativ studie om vad som motiverar deltagare på SFI att lära sig svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Alexandra Fransson; [2021-03-08]
  Nyckelord :motivation; SFI; andraspråksinlärning; instrumentell och integrativ motivation; intern och extern motivation; kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vad som motiverar vuxna inlärare att lära sig svenska på SFI. Begreppet motivation har visat sig vara både svårdefinierat och abstrakt, men det är trots allt en av de viktigaste komponenterna när det kommer till andraspråksinlärning (Dörnyei 1998:117). LÄS MER

 2. 2. Kan socioekonomisk bakgrund och motivationstyp fungera som vägvisare för läraren i ämnet idrott och hälsa? : Can socio-economic background and type of motivation serve as a guide for the teacher in the subject of physical education?

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Charlie Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Självbestämmandeteorin; Socioekonomisk bakgrund; Motivationstyper; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : A class where everyone is motivated to participate during the lesson of physical education is something unique and rare. Motivation is a huge part of the observation for a PE teacher when they grade students, especially in sports and health classes. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av kontrollerad och autonom motivation för fyra dimensioner av arbetsprestation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Van Le Sabrie; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Självbestämmande teorin om motivation (SDT) beskriver hur olika motivationstyper kan påverka medarbetarnas olika arbetsprestationer. Det är viktigt att skilja på vilken motivationstyp som relaterar till vilken arbetsprestation för att bäst kunna motivera medarbetarna i organisationer. LÄS MER

 4. 4. The Recipe for Engagement in a Direct-Action Climate Movement for the Future of Humanity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elisabet Dahlstrand; [2020]
  Nyckelord :Extinction Rebellion; Motivation; Social Movements; Climate Activism; Climate Justice; Climate Emergency; Civil Disobedience; Collective Action; Emotions; Social Identity; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate scientists have sounded the alarm for decades, making increasingly frightening predictions about the coming effects of climate change, yet world leaders have largely failed to address the climate change crisis. As the real time effects of climate change are starting to be felt around the world, citizen activists are increasingly taking matters into their own hands, adding pressure on governments to act swiftly and forcefully. LÄS MER

 5. 5. Olika motivationsregleringar och fysisk aktivitet : En tvärsnittsstudie som undersöker samband mellan olika typer av motivation och fysisk aktivitetsnivå, samt jämför köns- och åldersskillnader

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Emelie Nyström; Andrea Wickbom; [2019]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; extrinsic motivation; age differences; gender differences; exercise; Inre motivation; yttre motivation; åldersskillnader; könsskillnader; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Sveriges befolkning är idag otillräckligt fysiskt aktiva enligt rekommendationerna som finns på minst 150 minuters fysisk aktivitet varje vecka. Detta trots att det finns många kända hälsofördelar med att vara fysiskt aktiv. LÄS MER