Sökning: "Motivera inom LSS"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Motivera inom LSS.

 1. 1. ”Det är kul och få bestämma själv och ingen som säger till en” : En analys av hur personer med intellektuell funktionsnedsättning skapar mening om självbestämmande och medverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Hedlund; Moa Norman; [2015]
  Nyckelord :Meningsskapande; socialt arbete; självbestämmande; inflytande; intellektuell funktionsnedsättning; gruppbostad med särskild service; LSS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självbestämmande och inflytande är något som ska prägla det sociala arbetet med människor med funktionsnedsättning. Människors olika förutsättningar att kunna fatta beslut kan påverka möjligheten till medverkan i det dagliga livet. LÄS MER

 2. 2. Arbetstagare inom daglig verksamhet i fokus. En studie ur ett personalperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josephin Miller; Emma Henriksson; [2012-07-02]
  Nyckelord :Fuktionsnedsättning; daglig verksamhet; arbetstagare; delaktighet;

  Sammanfattning : Delaktighet på olika samhällsarenor för personer med funktionsnedsättningar är ett väldokumenterat problem. Daglig verksamhet är en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Övergripande mål med insatsen är att den ska leda till delaktighet inom verksamheten samt till ökad delaktighet i samhället. LÄS MER