Sökning: "Motiverande samtal för att sluta röka"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Motiverande samtal för att sluta röka.

 1. 1. VILKEN RÖKAVVÄNJNINGS METOD ÄR MEST EFFEKTIV VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :ALBARAA DAABAS; ALBARAA DAABAS; [2019]
  Nyckelord :COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; smoking; cigarette smoking; smoking cessation.; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; smoking; cigarette smoking; smoking cessation.;

  Sammanfattning : Syfte: Att utvärdera vilken rökavvänjnings metod som är mest effektiv vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det som undersöktes var de förbättringar i patientresultatet av de olika rökavvänjnings metoderna. Mål: Databassökning samt identifiering av relevant litteratur. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning inom primärvården - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gisella Johansson; Anne Pyrell; [2016]
  Nyckelord :Prime nurse; smoking; cessation; motivational interviewing; experience.; Distriktssköterska; rökavvänjning; motiverande samtal; erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom primärvården möter läkare och distriktssköterskor dagligen patienter som söker hjälp för symtom som är direkt relaterade till rökning. Att arbeta sjukdomsförebyggande genom livsstilsförändringar är en viktig del av distriktssköterskans ansvarsområde. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning inom primärvården - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gisella Johansson; Anne Pyrell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom primärvården möter läkare och distriktssköterskor dagligen patienter som söker hjälp för symtom som är direkt relaterade till rökning. Att arbeta sjukdomsförebyggande genom livsstilsförändringar är en viktig del av distriktssköterskans ansvarsområde. LÄS MER

 4. 4. Motiverande Samtal : - En metod till tobaksrökstopp?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sara Torén; Sofi Westerlund; [2013]
  Nyckelord :Motivational Interviewing; effect; smoking cessation; Motiverande Samtal; effekt; tobaksrökstopp;

  Sammanfattning : Flertal tidigare studier har visat på både positiva och negativa resultat av motiverande samtal (MI) för att få patienter att sluta röka. MI används idag av sjuksköterskor i slutenvården såväl som i primärvården för att skapa beteendeförändringar som exempelvis till tobaksrökstopp. LÄS MER

 5. 5. ”Bara ett bloss till” Patienters upplevelser av rökstopp vid KOL

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Caroline Hjärth; Kristin Wikner; [2013]
  Nyckelord :KOL; sjuksköterskans roll; rökning; rökavvänjning; upplevelser;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det upplevs svårt för patienter med KOL att sluta röka fastän det finns en medvetenhet om riskerna med rökning. I dagens samhälle är det många patienter med KOL som röker. LÄS MER