Sökning: "Motorskills"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Motorskills.

 1. 1. Fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Michaela Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Preeschol; Physical activity; motorskills; health;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Planerad fysisk aktivitet i förskolan : En studie som undersöker pedagogers upplevelser av deras arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Fanny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; physical activity; motorskills; health; Förskola; fysisk aktivitet; motorisk utveckling; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna upplever deras arbete med planerade fysiska aktiviteter. Undersökningen ses utefter ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan : En kvantitativ studie om förskollärares attityd till didaktiskt planerade rörelsestunder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Engman; [2018]
  Nyckelord :Didactics; Movement activities; Physical activity; Motorskills; Preschool; Didaktik; Rörelsestund; Fysisk aktivitet; Motorisk utveckling; Förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the attitude of pre-school teachers to  planed physical activity in preschool. This study find out which factors may affect the implemention of planed physical activity in preschool. This study was conducted through a questionnaire. It was sent to pre-school teachers with an pre-school teacher education. LÄS MER

 4. 4. En studie av hur utelektioner påverkar elevers motorik.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Stina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den senaste tidens forskning visar att dagens elever blir mer och mer stillasittande och att deras bristande motorik ger dem sämre resultat i skolan. Undersökningar har gjorts på elever som har fått pulshöjande aktiviteter och sedan haft matematik, reslutaten visar att de presterar bättre i matematik efter sin aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Grovmotorik i förskolan : En studie om barns rörelseaktiviteter och pedagogernas delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Olivia Ulmbrant; [2016]
  Nyckelord :Gross motor skills; movement; motorskills and preschool teacher; Grovmotorik; motorik; pedagoger och rörelse;

  Sammanfattning : The purpose of my study was to investigate the child's gross motor movement activities aswell as study of the educators planning of gross motor movement activities, and if so, howthey are implemented.Methods used in the study is observational and interview. LÄS MER