Sökning: "Motståndskraft"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet Motståndskraft.

 1. 1. Flickor som ensamkommande barn : Ensamkommande flickors upplevelser av asylprocessen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rihab Negash; Regina Kayitesi; [2021]
  Nyckelord :Ensamkommande flickor; integration; psykiskt välbefinnande; intersektionalitet; motståndskraft; framtidsplaner;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how unaccompanied refugee girls were received by Swedish authorities and the surrounding. Focus in the study was to explore the impact that the Swedish asylum process has on unaccompanied refugee girls. LÄS MER

 2. 2. Skadegörare på örtartade perenner : beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Steffensen; [2021]
  Nyckelord :insekter; sekundära metaboliter; växtförsvar; bekämpning; herbivor; minerare; värdväxt; insects; secondary metabolites; plant defense; control measures; herbivore; leaf mining;

  Sammanfattning : Arbetet är en litteraturstudie som beskriver tio växtskadegörare som angriper de örtartade perennerna i vår trädgård. I arbetet har jag valt att beskriva skadegörare vi kan hitta på växter ur astersläktet, aklejsläktet och blåsippsläktet. LÄS MER

 3. 3. Encoder-Decoder Networks for Cloud Resource Consumption Forecasting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sami Mejdi; [2021]
  Nyckelord :Telecommunications; Cloud; Time Series; Forecasting; Encoder-Decoder; Deep Learning; Machine Learning; Telekommunikation; Moln; Tidsserie; Prognoser; Envoder-Decoder; Djupinlärning; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Excessive resource allocation in telecommunications networks can be prevented by forecasting the resource demand when dimensioning the networks and the allocation the necessary resources accordingly, which is an ongoing effort to achieve a more sustainable development. In this work, traffic data from cloud environments that host deployed virtualized network functions (VNFs) of an IP Multimedia Subsystem (IMS) has been collected along with the computational resource consumption of the VNFs. LÄS MER

 4. 4. Risk- och skyddsfaktorer i arbetet med individer som är beroende av datorspel. : En socialpedagogisk analys av professionellas berättelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :LaLuna Fager; Emelie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Problematiskt spelande; Datorspelsberoende; Behandling; Behandlingsmål;

  Sammanfattning : Introduktion: Behandlingen av datorspelsberoende är av svag evidensbaserad grund och diagnosen har ännu inte fått en svensk översättning. Syftet med föreliggande studie är att genom kvalitativa intervjuer med professionella undersöka berättelser om risk- och skyddsfaktorer i relation till behandlingsarbetet med individer som är beroende av datorspel. LÄS MER

 5. 5. Blue-Green Infrastructure on the Move: How Resilience Concepts Travel Between Cities

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sutthi Suteerasan; [2021]
  Nyckelord :Policy Mobility; Knowledge Transfer; Blue-Green Infrastructure; Climate-Adapted Infrastructure; Climate Change Adaptation; Urban Resilience; Sustainable Urban Drainage Systems; Low Impact Development;

  Sammanfattning : Over the past decades, the fast-changing global climate poses a significant challenge to many cities around the world to embrace resilience concepts, whereby a safe-to-fail planning approach replaces traditional fail-safe practices. The change in perspectives has seen an increase in climate-adapted infrastructural projects being integrated with the new urban planning agendas across the world. LÄS MER