Sökning: "Motstridiga regelverk"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Motstridiga regelverk.

 1. 1. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karolina Tanse; [2021]
  Nyckelord :energy; climate; forest; nature conservation; policy analysis; policy implementation; policy perception; stakeholders; beslutsfattande; policyimplementering; policyintegrering; skogliga ekosystemtjänster; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER

 2. 2. Swedish FES-related policy : integration of national objectives and factors affecting local actors’ policy respons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Anna Gebre-Medhin; [2020]
  Nyckelord :conflict-management; decision-making support; forest ecosystem services; forest policy; policy implementation; policy integration; Sweden; beslutsfattande; konflikthantering; policyimplementering; skogliga ekosystemtjänster; skogspolitik; Sverige;

  Sammanfattning : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. LÄS MER

 3. 3. Entreprenadens omfattning - Studie i fastställandet av utförandeentreprenaders omfattning med grund i MER och AMA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Flodström Nordell; [2019]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis involves an attempt to investigate MER and AMAS’s relationship with AB 04 and which role they play in determining the scope of the contract. The thesis determines the applicable law by using the legal dogmatic method. LÄS MER

 4. 4. Det andra betaltjänstdirektivet och dess påverkan på tredjepartsleverantörer : Särskilt om kundautentisering i förhållande till dataskyddsförordningen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Caroline Elbra; [2018]
  Nyckelord :Det andra betaltjänstdirektivet; PSD2; tredjepartsleverantörer; TPP; dataskyddsförordningen; GDPR; betaltjänster; betaltjänstmarknaden; kundautentisering; personuppgiftsbehandling; personlig integritet;

  Sammanfattning : Marknaden för betaltjänster har ökat avsevärt de senaste åren i och med teknikens utveckling och konsumenters ändrade betalningsvanor. Betalningarna har gått från att domineras av kontanter till att idag bestå av kortbetalningar och moderna betaltjänstlösningar via t.ex. mobiltelefoner. LÄS MER

 5. 5. Psykosociala faktorer i statligt anställda linjechefers arbetsmiljö : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Irina Gutu-Göransson; [2016]
  Nyckelord :organisatorisk och social arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; psykosociala faktorer; krav-kontrollmodellen; anstränging-belöningsmodellen; resurser; krav; linjechef; statlig myndighet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att undersöka statligt anställda linjechefers arbetsmiljö för att identifiera psykosociala faktorer som enligt forskningen är kopplade till ohälsa. I linje med tidigare forskning och gällande rättsliga regelverk undersöktes separat faktorer som har ett positivt respektive negativt samband med ohälsa. LÄS MER