Sökning: "Motstridiga regelverk"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Motstridiga regelverk.

 1. 1. Det andra betaltjänstdirektivet och dess påverkan på tredjepartsleverantörer : Särskilt om kundautentisering i förhållande till dataskyddsförordningen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Caroline Elbra; [2018]
  Nyckelord :Det andra betaltjänstdirektivet; PSD2; tredjepartsleverantörer; TPP; dataskyddsförordningen; GDPR; betaltjänster; betaltjänstmarknaden; kundautentisering; personuppgiftsbehandling; personlig integritet;

  Sammanfattning : Marknaden för betaltjänster har ökat avsevärt de senaste åren i och med teknikens utveckling och konsumenters ändrade betalningsvanor. Betalningarna har gått från att domineras av kontanter till att idag bestå av kortbetalningar och moderna betaltjänstlösningar via t.ex. mobiltelefoner. LÄS MER

 2. 2. Psykosociala faktorer i statligt anställda linjechefers arbetsmiljö : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Irina Gutu-Göransson; [2016]
  Nyckelord :organisatorisk och social arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; psykosociala faktorer; krav-kontrollmodellen; anstränging-belöningsmodellen; resurser; krav; linjechef; statlig myndighet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att undersöka statligt anställda linjechefers arbetsmiljö för att identifiera psykosociala faktorer som enligt forskningen är kopplade till ohälsa. I linje med tidigare forskning och gällande rättsliga regelverk undersöktes separat faktorer som har ett positivt respektive negativt samband med ohälsa. LÄS MER

 3. 3. K3 & Komponentansatsen : Komponentansatsens förändring av detadministrativa arbetet – dess nytta & kostnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Robin Nilsson; Fredrik Bohlin; [2014]
  Nyckelord :K3; Komponentansats; Kostnad Nytta;

  Sammanfattning : Den 8 juni år 2012 beslutade Bokföringsnämden (BFN) att ett nytt regelverk K3 skulle införas och börja tillämpas senast den 31 december 2013. Ett måste för alla publika aktiebolag och större onoterade företag i Sverige som inte redovisar enligt de internationella principerna, som till exempel IFRS. LÄS MER

 4. 4. Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist - ett problematiskt regelverk för aktiebolag utan revisor?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fabian Landelius; [2014]
  Nyckelord :associationsrätt; tvångslikvidation; kapitalbrist; personligt ansvar; revisionsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Reglerna rörande tvångslikvidation på grund av kapitalbrist tillhör några av de äldsta reglerna i dagens aktiebolagslag. Deras syfte är att förhindra att bolagets aktiekapital förbrukas genom att föreskriva en rad åtgärder som bolagets styrelse måste vidta när det egna kapitalet befaras understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet. LÄS MER

 5. 5. Informationsplikt vid tecknande av försäkring : Jämförelse mellan teori och praktik

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Nathalie Persson; [2009]
  Nyckelord :försäkring; informationsplikt; ångerrätt; försäkringsförmedling; försäkringsförsäljare.;

  Sammanfattning : Försäkringsmarknaden i Sverige har stor samhällsekonomisk betydelse. Tillgångarna inom försäkringsbranschen är betydande och år 2004 omsatte denna sektor över 2000 miljarder kronor. Utbudet av försäkringar är stort och området är komplext. LÄS MER