Sökning: "Mount Longdon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mount Longdon.

  1. 1. Kombinerad bekämpning som metod för verkan : Lätt infanteritaktik under brittiska markoperationerna i Falklandskriget

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

    Författare :Gustav Blysa; [2013]
    Nyckelord :Combined arms; light infantry; tactics; Robert Leonhard; all arms battle; Falklands War; South Atlantic War; Parachute Regiment; Darwin; Goose-Green; Mount Longdon; Wireless Ridge; 2 Para; 3 Para; light field artillery; naval gunfire support; Kombinerad bekämpning; lätt infanteri; taktik; Robert Leonhard; militärteori; Falklandskriget; Darwin; Goose-Green; Mount Longdon; Wireless Ridge; Parachute Regiment; 2 Para; 3 Para; lätt fältartilleri; fartygsartilleri;

    Sammanfattning : Denna undersökning har studerat ett lätt infanteriförbands användning av kombinerad bekämpning som metod för verkan under en amfibieoperation samt vilka aspekter som påverkade möjligheten till kombinerad bekämpning p.g.a. operationens amfibiska karaktär. LÄS MER