Sökning: "Mousamer Mauweyah"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mousamer Mauweyah.

  1. 1. Presentation av säkerhetskritisk information om kemikalier : En studie om användarvänlighet av information presenterad på mobila plattformar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

    Författare :Jimmy Holdö; Mousamer Mauweyah; [2016]
    Nyckelord :Användarvänlighet; Navigationsmönster; Textpresentation; Lättläst; Lättförståelig;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att ta fram att sätt att presentera säkerhetskritisk information på en mobilskärm. Mobilskärmar är betydligt mindre än vanliga datorskärmar. Därför måste information presenteras på ett sätt så att den kan läsas och bläddras igenom snabbt och enkelt på en smarttelefon. LÄS MER