Sökning: "Movementanalysis"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Movementanalysis.

 1. 1. Fotledskinematik vid enbenslängdhopp efter främre korsbandsskada : En jämförelse med knäfriska kontroller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emil Eriksson; Jakob Geholm; [2021]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament; Ankle; Kinematics; Rehabilitation; Movementanalysis; Return to sports; Främre korsband; Fotled; Kinematik; Rehabilitering; Rörelseanalys; Återgång till sport;

  Sammanfattning : IntroduktionFrämre korsbandsskador (ACL-skador) leder till nedsatt knäfunktion och är en stor bidragande orsak till att de ACL-skadade slutar med sin idrott. Detta kan delvis förklaras av nya rörelsestrategiser som används för att minska belastning på den skadade knäleden. LÄS MER

 2. 2. Platforms for Real-time Moving Object Location Stream Processing

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Shérazade Gadhoumi; [2017]
  Nyckelord :Data Stream Management Systems; Data mining; Moving point patterns;

  Sammanfattning : Boarder security is usually based on observing and analyzing the movement of MovingPoint Objects (MPOs): vehicle, boats, pedestrian or aircraft for example. This movementanalysis can directly be made by an operator observing the MPOs in real-time, but theprocess is time-consuming and approximate. LÄS MER