Sökning: "Mozart"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Mozart.

 1. 1. Orgelperspektiv på Trollflöjten. Att understryka Wolfgang Amadeus Mozarts symbolspråk i sångspelet Trollflöjten med registreringar på orgeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Louise Jansson; [2022-02-22]
  Nyckelord :Mozart; Trollflöjten; transkribering; symbolspråk; orgel; sångspel; libretto; klaverutdrag; orkesterpartitur; talmystik; frimurare; upplysningstiden;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet har jag undersökt hur jag genom transkriberingar för orgel kan arbeta med symbolik som Mozart förmedlar i sångspelet Trollflöjten. Jag har använt mig av en processorienterad metod. LÄS MER

 2. 2. The evolution of the violin concerto: Comparing Mozart violin concerto nº5 and Tchaikovsky violin concerto Op. 35

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sheila Fernández; [2022]
  Nyckelord :Mozart; Tchaikovsky; Concerto; Violin; Musical analysis; Performing Arts;

  Sammanfattning : The aim of this Project is to investigate the evolution of the violin concerto, using the example of the Mozart violin concerto nº 5 and Tchaikovsky violin concerto op 35. After the comparison of these two important concertos, the aim is to know more about each of them and to observe the evolution experimented. LÄS MER

 3. 3. Crowd Avoidance in Public Transportation using Automatic Passenger Counter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :David Mozart Andraws; Marcus Thornemo Larsson; [2021]
  Nyckelord :Automatic Passenger Counter; APC; tflite; Computer Vision; CNN; Object Detection; USB EdgeTPU; Raspberry Pi 4;

  Sammanfattning : Automatic Passenger Counting (APC) systems are some of the many Internet-Of-Things (IoT) applications and have been increasingly adopted by public transportation companies in recent years. APCs provide valuable data that can be used to give an real time passenger count, which can be a convenient service and allow customers to plan their travels accordingly. LÄS MER

 4. 4. Intonation i praktiken- En studie i violinistens kanske största hinder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Clara Lindström; [2020-06-04]
  Nyckelord :intonation; violin; gehör; W.A. Mozart; Eugène Ysaÿe; stämningssystem;

  Sammanfattning : Författaren har i detta arbete undersökt om, och isåfall hur, man som violinist kan förbättra sin intonation på ett snabbt och effektivt sätt och ändå få höga resultat. För att göra detta har författaren forskat kring olika stämningssystem och har därefter utvecklat 4 metoder. LÄS MER

 5. 5. Från Mozart till Wagner : En lyrisk-dramatisk soprans reflektioner

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Operahögskolan

  Författare :Rebecca Hellbom; [2020]
  Nyckelord :opera; Wagner; Mozart; röst; sång; sopran; röstfack; lyrisk-dramatisk; reflektion; rollgestaltning; sångteknik;

  Sammanfattning : Som lyrisk-dramatisk sopran vet jag att min väg vokalt är längre än de flesta andra röstfacks väg, eftersom rösten behöver mer mognad. Mognad att växa in i sitt röstfack och mognad för att klara av de stora rollerna som väntar. LÄS MER