Sökning: "Mp3-kodare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Mp3-kodare.

  1. 1. Trådlös strömning av en ljudsignal till multipla mottagare

    M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

    Författare :Johnny Sandberg; [2013]
    Nyckelord :streaming; wireless communication; Bluetooth; Wi-Fi; smartphone; WLAN infrastructure; Wi-Fi chip; Mp3 encoder; strömning; streaming; trådlös kommunikation; Bluetooth; Wi-Fi; smartphone; WLANinfrastruktur; Wi-Fi-chip; Mp3-kodare;

    Sammanfattning : I detta examensarbete har det undersökts vilken teknik för trådlös kommunikation som passar bäst att användas då en ljudsignal ska strömmas trådlöst till multipla mottagare. De tekniker som jämfördes var Wi-Fi och Bluetooth. LÄS MER