Sökning: "Mr- information säkerhet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mr- information säkerhet.

  1. 1. Fosterdiagnostik vid MR-undersökningar - gravida kvinnors upplevleser och magnetkamerans påverkan på fostret.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Xiaoqin Dai Christensen; Woranoot Pumwong; [2014-04-09]
    Nyckelord :risk factors; fetal magnetic resonance imaging; fetal; diagnosis; pregnancy; radiograph; MRI; fetus; safety; patients experience; anxiety; contrast agent; gadolinium; SAR; heat and Acoustic noise;

    Sammanfattning : Introduktion: Fosterdiagnostik med magnetkamerateknik (MR-teknik) har utvecklats mycket den senaste tiden och använts som en kompletterande metod till ultraljudsundersökning. Magnetkamera ger ingen joniserande strålning till patienterna, samt ger en mycket mer detaljerad bildinformation än vad andra metoder gör. LÄS MER