Sökning: "Ms. 45"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Ms. 45.

 1. 1. Temporal and genetical constraints of the Cu-Co Vena-Dampetorp deposit, Bergslagen, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Dino Leopardi; [2020]
  Nyckelord :Bergslagen; Vena; Dampetorp; Cu-Co; sulphide melting; Bastnäs-type; cobaltite; arsenopyrite; titanite dating; sulphide mineralization; sulphide re-mobilisation.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Bergslagen Province is known for containing major Zn-Pb-Ag and Zn-Pb-Cu-Ag sulphide mineralizations with associated iron-oxide skarns and a lot of research have focused on understanding them. However, Cu-Co deposits like the Vena-Dampetorp deposit have received less attention. LÄS MER

 2. 2. An assessment of thermal desorption as a remediation technique for per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in contaminated soil

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna-Stina Lind; [2018]
  Nyckelord :Thermal desorption; per- and polyfluoroalkyl substances; PFASs; PFBA; PFPeA; PFHxA; PFHpA; PFOA; PFNA; PFDA; PFUnDA; PFBS; PFHxS; PFOS; 6:2 FTSA; 8:2 FTSA; FOSA; PCB; PAH; UPLC MS MS; Termisk rening; Per- och polyfluoralkylsubstanser; PFASs; PFBA; PFPeA; PFHxA; PFHpA; PFOA; PFNA; PFDA; PFUnDA; PFBS; PFHxS; PFOS; 6:2 FTSA; 8:2 FTSA; FOSA; PCB; PAH; UPLC MS MS;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a diverse group of persistent organic pollutants. PFASs have a wide area of applications such as stain repellent for paper, textile, furniture and industrial products such as aqueous film forming foams (AFFFs) used for firefighting. LÄS MER

 3. 3. Wind resource assessment for posibel wind farm development in Dekemhare and Assab, Eritrea

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Teklebrhan Negash; [2018]
  Nyckelord :Wind resource assessment; Wind farm; Annual Energy Aroduction; Assab wind site; Dekemahre wind site; Eritrea; Weibull distribution; Wind rose; Wind power density; Capacity factor.;

  Sammanfattning : Recently wind resource assessment studies have become an important research tool to identify the possible wind farm locations.  In this thesis work technical analysis was carried out to determine the wind resource potential of two candidate sites in Eritrea with help of suitable software tools. LÄS MER

 4. 4. Hur skiljer sig effekt och säkerhet mellan natalizumab och alemtuzumab vid multipel skleros (MS)?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Lisa Svensson; [2017]
  Nyckelord :alemtuzumab; multipel skleros; natalizumab;

  Sammanfattning : Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet, CNS. Sjukdomen karakteriseras av återkommande och periodvisa inflammationer som orsakar demyelinisering och påföljande skada på underliggande axon som finns i hjärna, synnerv och ryggmärg. LÄS MER

 5. 5. Rape-revenge film: "empowering" eller förnedrande sexualisering av kvinnor? : en jämförande analys av Paul Verhoevens Elle gentemot tradition

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecca Rosén; [2017]
  Nyckelord :Rape-revenge; exploitation film; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; The Virgin Spring; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; gender; representation; feminist film theory; representation of rape in film; Rape-revenge; exploateringsfilm; exploitation; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; Jungfrukällan; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; genusrepresentation; feministisk filmteori; våldtäkter i film; våldtäktshämnare;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om rape-revenge film. Närmare bestämt undersöker den hur de kvinnliga karaktärerna representeras i de utvalda filmerna och om, och i så fall hur, de kan ses som ”empowering” eller om det endast handlar om en sexualiserande porträttering av våld mot kvinnor. LÄS MER