Sökning: "Muhammad Faraz Maqsood"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Muhammad Faraz Maqsood.

  1. 1. Incorporating Social Media into Integrated Marketing Communications of an organization : The Case of Warid Telecom, Pakistan

    Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Muhammad Taimoor Khan Ghauri; Muhammad Faraz Maqsood; [2011]
    Nyckelord :Social Media; Integrated Marketing Communications; User Generated Content; Warid; Telecom; Pakistan;

    Sammanfattning : .... LÄS MER