Sökning: "Muhammedkarikatyrerna"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Muhammedkarikatyrerna.

 1. 1. En studie av lärares förhållningssätt till yttrandefrihet och dess gränser, med fokus på Muhammedkarikatyrerna och andra kontroversiella frågor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ulrika Naezer; [2021-10-25]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; religionskunskap; samhällskunskap; religion; islam; Muhammedkarikatyrerna; Samuel Paty; Charlie Hebdo; yttrandefrihet; lagen om hets mot folkgrupp; hatbrottslagar;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i mordet på den franske läraren Samuel Paty hösten 2020 undersöker denna studie svenska lärares förhållningssätt – teoretiskt såväl som praktiskt/didaktiskt – tillMuhammedkarikatyrerna, yttrandefrihet och andra, närliggande kontroversiella frågor.1. LÄS MER

 2. 2. "Muhammedkrisen" : En undersökning av yttrandefrihetens gränser ur ett rättviseperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mazyar Saffar; [2021]
  Nyckelord :Yttrandefrihetens gränser; yttrandefrihet; Muhammedkarikatyrerna; Muhammedkrisen; rättighetskonflikt;

  Sammanfattning : Var går gränserna för vår rätt till yttrandefrihet? En tillsynes enkel fråga som dock inte erbjuder några enkla svar. Gränsdragning är ett resultat av mänskligt samspel. Olika filosofiska perspektiv och principer ger olika svar i fråga om när det är tillåtet med statlig inblandning för att begränsa rätten till yttranden. LÄS MER

 3. 3. Tolv teckningar och två civilisationer - Om Memris rapportering av konflikten kring Muhammedkarikatyrerna

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anders Svensson; [2010]
  Nyckelord :karikatyr; Muhammed; Muhammedkarikatyrer; civilisationernas kamp; Huntington; ramverk; Memri; framing theory; Jyllandsposten; Entman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In September 2005 Jyllandsposten published twelve cartoons figurative prophet Muhammad. The reaction from the Muslims were calm until the winter when it became intense. Muslims all over the world showed their frustration about – what they thought – was an offence of their Prophet. LÄS MER

 4. 4. Om vi, dem och mjölken : En analys om "vi-och demkänslan" under konsumentbojkotten mot Arla Foods efter publiceringen av Muhammedkarikatyrerna.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ahmad Shahin; [2010]
  Nyckelord :Arla Foods; discourse; Muhammed; Saudiarabia; us- and them viewpoint;

  Sammanfattning :  This paper is about the conflict between the Middle East and the Western world after the Danish newspapers’ cartoon publications of the prophet Muhammed in October 2005. The conflict resulted in massive reactions in the Middle East and the Danish-Swedish dairy company Arla Foods, was boycotted during six months in 2006. LÄS MER

 5. 5. Med rätt att häda : En inblick i den svenska pressens syn på sin uppgift och etik utifrån två debatter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Erik Wedberg; Patrick Gräfe; [2009]
  Nyckelord :Yttrandefrihet; Muhammedkarikatyrer; Aftonbladet; Ansvarighet; Medieetik; Journalistroll;

  Sammanfattning : Genom att undersöka debatten i den svenska pressen till följd av Muhammedkarikatyrerna och Aftonbladets artikel om påstådd organhandel, ges en bild av hur den svenska presskåren ser på sig själv. Syftet är att ge en inblick i journalisternas egen uppfattning av yrkesrollen, vilket ansvar man anser sig ha och vilka etiska förpliktelser man ger uttryck för i debatterna. LÄS MER