Sökning: "Muhammedkrisen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Muhammedkrisen.

  1. 1. "Muhammedkrisen" : En undersökning av yttrandefrihetens gränser ur ett rättviseperspektiv

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Mazyar Saffar; [2021]
    Nyckelord :Yttrandefrihetens gränser; yttrandefrihet; Muhammedkarikatyrerna; Muhammedkrisen; rättighetskonflikt;

    Sammanfattning : Var går gränserna för vår rätt till yttrandefrihet? En tillsynes enkel fråga som dock inte erbjuder några enkla svar. Gränsdragning är ett resultat av mänskligt samspel. Olika filosofiska perspektiv och principer ger olika svar i fråga om när det är tillåtet med statlig inblandning för att begränsa rätten till yttranden. LÄS MER