Sökning: "Multi-factor Authentication"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Multi-factor Authentication.

 1. 1. Multi-factor Authentication : System proposal and analysis of continuous authentication methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Markus Fält; [2020]
  Nyckelord :continuous authentication; machine learning;

  Sammanfattning :  It is common knowledge that the average user has multiple online accounts which all require a password. Some studies have shown that the number password for the average user is around 25. Considering this, one can see that it is unreasonable to expect the average user to have 25 truly unique passwords. LÄS MER

 2. 2. A Framework for MultiFactorAuthentication on Mobile Devices.- A Bayesian Approach

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Callistus Ezeani; [2019]
  Nyckelord :Multi-factor Authentication; COTS software provider; Bio-metrics; Bayesian approach; Probability; Failure to enroll;

  Sammanfattning : The most authentication mechanism used in certain domains like home banking, infrastructure surveillance, industrial control, etc. are commercial off the Shelf (COTS) solutions. These are packaged solutions which are adapted to satisfy the need of the purchasing organization, Microsoft, for example, is a COTS software provider. LÄS MER

 3. 3. Tekniska skydd mot informationsläckage : Hur företag skyddar sig från informationsläckage i hybrida IT-miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Beata Syrén Martinsson; Erika Liljekvist; [2019]
  Nyckelord :Hybridmoln; Digital forensik; IT forensik; Informationssäkerhet; Informationssläckage;

  Sammanfattning : Det råder inget tvivel om att alla företag är beroende av en stark informationssäkerhet då näringslivet verkar i en konkurrenskraftig miljö. Under de senaste tio åren har de externa hoten skiftat måltavla från företags IT-infrastruktur till deras känsliga information. LÄS MER

 4. 4. New authentication mechanism using certificates for big data analytic tools

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Paul Velthuis; [2017]
  Nyckelord :Cloud Access Management; certificate on demand; Apache Spark; Apache Flink; Kerberos; transport security layer TLS ; Authentication; Multi Factor Authentication; Authentication for data analytic tools; certificate based Spark authentication; public key encryption; distributed authentication; short valid authentication;

  Sammanfattning : Companies analyse large amounts of sensitive data on clusters of machines, using a framework such as Apache Hadoop to handle inter-process communication, and big data analytic tools such as Apache Spark and Apache Flink to analyse the growing amounts of data. Big data analytic tools are mainly tested on performance and reliability. LÄS MER

 5. 5. Autentiseringsprocesser i molnbaserade datortjänster

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Richard Göthesson; Gustav Hedman; [2016]
  Nyckelord :molnbaserade datortjänster; autentiseringsattacker; autentisering; Microsoft Azure; Google Cloud Platform; Amazon Web Services; authentication; cloud computing; guidelines; authentication attacks;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har påvisat brister i olika former av autentiseringsprocesser som leder till autentiseringsattacker. Målet med vår studie är att presentera ett antal riktlinjer som företag och privatpersoner kan följa för att minimera risken för autentiseringsattacker. LÄS MER