Sökning: "Multi-sensory approach"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Multi-sensory approach.

 1. 1. Including You -Strategies for Including Students with Dyslexia in Regular English Classroom Practice

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Hallman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate what strategies teachers of English as a foreign language (EFL) apply in their teaching in order to include students with dyslexia in the regular classroom practice, with regard for the effects that the learning disorder has on English acquisition and the possibility to successfully learn the language. The purpose is to research how the participating teachers view inclusion, what strategies they apply in their own teaching to provide it, and how familiar they are with theoretical approaches regarding inclusion for students with dyslexia, in order to provide better insight into which strategies that are used and teachers’ preparedness to accommodate to the educational needs of today’s diverse student body. LÄS MER

 2. 2. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Nyckelord :stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Sammanfattning : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. LÄS MER

 3. 3. Aiding dyslexic students in the EFL classroom. : Tools and methods for helping upper secondary school students with dyslexia reach a passing grade.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Andreas Bragd; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; Special stipulations; Multi-sensory approach; Motivation and EFL teaching; : Dyslexi; Undantagsbestämmelsen; PYS-paragrafen; Multi-sensoriska tillvägagångsättet; Motivation och inlärning av Engelska.;

  Sammanfattning : Teachers with or without special training encounter dyslexic students daily. As such, these teachers need to have tools for these encounters. One hundred seventy-two teachers took part anonymously in an online survey. LÄS MER

 4. 4. BEING THERE Phenomenological approach to the atmosphere of live music performance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Karolina Curova; [2020]
  Nyckelord :visual culture; live music performance; atmosphere; phenomenological approach; being there; Performing Arts;

  Sammanfattning : In contemporary society, one is exposed to a myriad of visual outlets. Agreeing with scholars such as Mitchell, Mirzoeffand Belting,arguing that Visual Culture is not solely visual, my thesis is delving into the atmosphere of the phenomenon of live music performance. In live music performance, more than one aspect occurs. LÄS MER

 5. 5. Datorgenererade formers påverkan på studenters memorering av abstrakta termer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Wedberg; Oscar Wiigh; [2018]
  Nyckelord :Memorering; memoreringshjälpmedel; datorgenererade former; abstrakta termer; minnesteknik; studenter;

  Sammanfattning : Att memorera abstrakta koncept och begrepp är en nödvändig del av lärandeprocessen för dagens studenter. Genom att underlätta denna process, till exempel tidsmässigt, skulle studenter kunna bli duktigare i deras studier som kräver en del memorering och således ägna mer tid åt kritiskt och abstrakt tänkande. LÄS MER