Sökning: "Multicultural"

Visar resultat 1 - 5 av 798 uppsatser innehållade ordet Multicultural.

 1. 1. "Mer än ett SPRÅKcafé?: En kvalitativ studie om hur ett språkcafé kan fylla fler funktioner än enbart det uppenbara"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nadine Nelander; [2021-01-29]
  Nyckelord :Language Cafe; Language; Integration; Women Empowerment; Community; multicultural meeting places;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to seek a better understanding of the meaning a language caféthat only welcomes women, can hold for the participants, who are all immigrant women, andthrough these narratives explore if the language café as a meeting place can promoteintegration and empowerment . Because of the global pandemic, caused by Covid-19, thelanguage café temporarily closed which provided an opportunity to examine if the breakaffected the women in any way, with accordance to above questions. LÄS MER

 2. 2. Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maha Haidar; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Intercultural; Multicultural; Religious Education; Teaching; Diversity; Sverige; interkulturell; mångkulturell; religionsundervisning; mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur den ökande mångfalden i samhället och skolan påverkar ämnet religionskunskap. Studien utgår från tre frågeställningar som handlar om lärarnas uppfattningar om hur mångfalden påverkar undervisningen, de utmaningar som lärarna anser finns med mångfalden i klassrummet samt huruvida interkulturell pedagogik är det bästa sättet att ta itu med mångfalden i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. A gaming-community for all : Visuell representation och inkludering av etniciteter inom spelindustrin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hanna Granlund; Olivia Peter; [2021]
  Nyckelord :games; representation; identity; ethnicity; POC; gamers; media; Spel; representation; identitet; etnicitet; POC; gamers; media;

  Sammanfattning : Syftet i uppsatsen behandlar frågan om hur representation av etniciteter ser ut inom spelindustrin, med fokus på spel i genren RPG. Fokus för undersökningen är spel som tilldelats högst betyg sorterat efter User Score på hemsidan Metacritic.com. LÄS MER

 4. 4. Känsliga och kontroversiella ämnen i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sebastian Johansson; [2021]
  Nyckelord :Controversial issues; History; History teaching controversial; SCIs; Sensitive; Teaching History; Kontroversiella ämnen; historia; historielärare; känsliga och kontroversiella ämnen i historieundervisning;

  Sammanfattning : As Sweden has moved from being a homogeneous country to a multicultural melting pot of various nationalities so has the need for history teachers to understand how to raise various historical issues in a way without unnecessarily offending or aggravating while still doing their duty of educating and fostering the next generation on Swedish citizens. Therefore, this research overview of the topic “sensitive and controversial issues in history teaching” (SCIs) has been done as an attempt to bridge knowledge gaps and create more understanding for how to educate on SCIs by gathering information from nations where the issues have already been well documented. LÄS MER

 5. 5. Party system design and nation-building efforts : A comparative study of Kenya and Nigeria

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Olsson; [2021]
  Nyckelord :Party system design; consociationalism; integrationalism; nation-building; assimilation; multiculturalism; Kenya; Nigeria;

  Sammanfattning : How can party system design contribute to managing ethnic relations? This thesis investigatesthe relationship between party system design and the type of nation-building efforts pursuedin a country. More specifically, whether a country allows ethnicity to be a source of politicalmobilization or not and how that relates to nation-building policies having an assimilating ora multicultural character. LÄS MER