Sökning: "Multicultural"

Visar resultat 1 - 5 av 952 uppsatser innehållade ordet Multicultural.

 1. 1. Global Connection Chronicles: Building Bridges, Not Walls. - Exploring Business Sweden's Dynamic International Relationships in The African Market in terms of Trust, Commitment, Communication, and Culture.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Dalia Adawi; Diana Kebedom; [2023-09-07]
  Nyckelord :International business relationship; Trust; Commitment; Communication; Creating -; Developing -; and Dissolving B2B relationships; Multicultural Business; Business Sweden; South Africa; Kenya;

  Sammanfattning : As the world continues to globalize at a fast pace, the trust, commitment, and communication that are the foundations of successful business-to-business (B2B) relationships may change. Especially in today's world of competing worldviews and increasing intergroup tensions, how do businesses strike this fine balance? Globalization accelerates and changes commercial ties, overlapping linguistic and cultural barriers, social tradition, etc. LÄS MER

 2. 2. Engelskans plats i klassrummet : Fokus på lärares kommunikation i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Veronica Kristoffersson; Felicia Haag; [2023]
  Nyckelord :code-switching; Språkundervisning; årskurs 4–6; kodväxling; flerspråkighet; andraspråksinlärning; engelska; klassrumsobservation; förstaspråk; målspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilken plats språken svenska och engelska har i klassrummen hos lärare i årskurs 4–6. Studien är genomförd via klassrumsobservationer, på två svenska skolor som har elever med olika kulturella bakgrunder, det vill säga olika förstaspråk. LÄS MER

 3. 3. Are Non-Ethnic Swedes “Real” Swedes? : A Study on Reproduced Images of the Swedish Nation During Municipal National Day Celebrations

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Eric Sonesson; [2023]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Swedish Nationalism; National Day; National Identity; Migration; Integration;

  Sammanfattning : In the pre-globalized era, when many nations were comparatively ethnically homogenous, sentiments about national identity and national membership were less contentious. Today, an increasingly open and inter-connected world is changing the demographic composition of countries across the globe. LÄS MER

 4. 4. Using Frederick Douglass’s Autobiography to Promote Cultural Awareness

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Manuella Jabra; [2023]
  Nyckelord :Slave narrative; intercultural language teaching; autobiography;

  Sammanfattning : This essay examines in what ways Frederick Douglass’s autobiography Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave can be used to promote cultural awareness in the English subject of Swedish upper secondary school. To explore this question, the essay uses the concepts from Byram et al's. LÄS MER

 5. 5. Varför har någon ställt en soffa här? : Hur hållbar avfallshantering kan främjas i mångfaldsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Simon Persson; [2023]
  Nyckelord :Bulky waste; waste management; behavioral cost; diversity; behavioral theory; Grovavfall; avfallshantering; beteendekostnad; mångfald; beteendeteori;

  Sammanfattning : Det kommunala fastighetsbolaget Gavlegårdarna har problem med att hyresgäster lämnar grovavfall i förrådsutrymmen, korridorer och andra allmänna utrymmen. Fastighetsägare ansvarar för att hyresgästerna har möjlighet att sortera ut det avfallsom kommunen ställer krav på, medan hyresgästerna kan hänvisas till återvinningscentralen för att lämna sitt grovavfall. LÄS MER