Sökning: "Multifunctional Furniture"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Multifunctional Furniture.

 1. 1. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 2. 2. SMALL-SPACE LIVING

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Ali Safa; [2017]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Shifting between living places has become a common routine for many people all over the world. On the other hand, some people like students and commuting workers move only temporary, where the feeling of home and simplicity of moving to a new place might be challenged. LÄS MER

 3. 3. How does environment and facilities influence people during team work? – The design of a multifunctional desk to enhance creativity

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :YuFeng Sun; Yang YongHao; [2017]
  Nyckelord :Creativity; Collaboration; Meeting; Creativity influencing factors; creative space; creative furniture;

  Sammanfattning : Creativity and innovation are two forces that impel industries. Product design is often assigned to a team consisting of members from different backgrounds. To support the collaboration, there are many special places built for creativity and innovation, referred to as “creative space” in this thesis. LÄS MER

 4. 4. Flexibelt boende : en multifunktionell möbel för begränsad bostadsyta

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Nicholas Soubiea; [2017]
  Nyckelord :Furniture; Multifunctional; Flexible; Flexible living; Couch; Sofa; Recliner; Easy Chair; Desk; Compact Living; Student; Student Living; Möbel; Multifunktionell; Flexibel; Flexibel boende; Soffa; Fåtölj; Skrivbord; Kompakt boende; Trångboddhet; Flat pack; Studentboende; Student;

  Sammanfattning : The goal in my bachelor thesis has been to create a multifunctional furniture, a product in which the form has followed the function to allow the user variation for the body and practical functions. The purpose of this project has been to encourage reduction of unnecessary furniture within compact living spaces and instead offer better solutions to practical multifunctional furniture. LÄS MER

 5. 5. Stimulerande väntan : Att formge för barnens väntrum inom vårdmiljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Elin Eliasson; [2017]
  Nyckelord :Design; barnmöbler; sjukvård; möbeldesign;

  Sammanfattning : Efter min tre år som student på Malmstens har ett intresse mot rum och dess påverkan hosmänniskor vuxit fram hos mig. Jag har undermedvetet sökt mig till situationer där möbler blir något mer än att till exempel sitta, utan ska vara flerfunktionella, smarta och ha olika värden psykologiskt. LÄS MER