Sökning: "Multikriterieanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Multikriterieanalys.

 1. 1. Hur identifieras segregerade bostadsområden? : En metodutveckling med utgångspunkt i Bollnäs tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Jesper Ljung Holm; Tobias Wennergrund; [2018]
  Nyckelord :Segregation; multicriteria decision analysis; social sustainability; Index of Dissimilarity; Bollnäs.; Segregation; multikriterieanalys; social hållbarhet; Index of Dissimilarity; Bollnäs.;

  Sammanfattning : Segregationen i Sverige har ökat de senaste åren vilket skapat ett allt större samhällsproblem. Det är därför viktigt att kommunerna i ett tidigt stadie aktivt börjar arbeta mot segregation och för social hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Integrating sustainability aspects into the business development processes of Hemfrid

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Adam Engström; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Business development; SDGs; Sustainability model; Environmental sustainability; Economic sustainability; Social sustainability;

  Sammanfattning : Sustainability is becoming more of a strategic tool in many companies today and will become even more important in the future. Hemfrid is today looking at many new business areas and has realized the importance of including sustainability in its new businesses. LÄS MER

 3. 3. Metod för bedömning och jämförelse av insamlings- och sorteringssystem för hushållsavfall : Utveckling av ett verktyg för multikriterieanalys med en- och fåfamiljshus i Linköpings kommun som fall

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Sofia Dannert; Josefin Norström; [2018]
  Nyckelord :Multicriteria analysis; multicriteria method; MCA; multicriteria tool; curbside collection systems; waste; Multikriterieanalys; multikriteriemetod; MKA; multikriterieverktyg; fastighetsnära insamling; avfallssystem; avfall;

  Sammanfattning : En av de största globala utmaningarna idag är de negativa miljöeffekterna från den linjära ekonomin som världen bygger på, där produkter oupphörligt skapas från jungfruliga råvaror och efter användningstiden slutar som avfall utan nytta. Initiativ på flera nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och globalt, krävs för att uppnå en cirkulär ekonomi där uppkomsten av avfall, samt utvinningen av jungfruliga råvaror, minskar. LÄS MER

 4. 4. Groundwater chemistry evaluation and a GIS-based approach for determining groundwater potential in Mörbylånga, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Nikolas Benavides Höglund; [2018]
  Nyckelord :Groundwater chemistry; Groundwater potential; Mörbylånga; Öland; Chemical analysis; Hydrogeology; GIS; Multi-criteria analysis; Water quality guidelines; Groundwater deficit; Water shortage; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Recently, several regions in southern Sweden suffered extremely low groundwater levels following a long-term infrequency in rainfall. In response, irrigation was banned in many of the affected municipalities during 2016–2017, amongst which Mörbylånga municipality was one. LÄS MER

 5. 5. Increased Safety on Cycling Paths by Improving Road Maintenance : A Concept to Report Faults and Provide Grades on Cycling Paths

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Författare :Sara Vitmosse; [2018]
  Nyckelord :MCA; Cycling infrastructure; Operation and maintenance; Mobile application; reporting system;

  Sammanfattning : Urbanisation is increasing and more sustainable transport modes are promoted, in both the sustainable development goals and the national goals. Sweden has developed a national cycling strategy, with the purpose to improve cycling infrastructure and make more people chose the bike. LÄS MER