Sökning: "Multikulturell projektgrupp"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Multikulturell projektgrupp.

 1. 1. Politik, samarbete & konsensus : en studie i kulturskillnader mellan Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Virkkala; Ida Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Danmark; ERTMS; Kulturskillnader; koordinering av projekt; Sverige; Öresund;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks ett projekt gällande byggnation av ny teknik till järnvägen mellan Stockholm och Köpenhamn där Sverige och Danmark möts. Syftet är att undersöka vilka kulturella skillnader som existerar i projektet samt hur arbetet koordineras och hur gruppen kommunicerar. LÄS MER

 2. 2. Projektdeltagarnas upplevelser av kulturskillnader i ett multikulturellt projekt : En fallstudie genomförd inom mjukvarubranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/HandelshögskolanAvdelningen för informatik och projektledning; Karlstads universitet/Karlstads universitet/HandelshögskolanAvdelningen för informatik och projektledning

  Författare :Mia Myrén Zreloff; Josefin Markström; [2013]
  Nyckelord :Multikulturell projektgrupp; global; multikulturellt projekt; mjukvarubranschen; kultur; Hofstede; dimensionsteori; kulturdimensioner; interkulturell intelligens;

  Sammanfattning : Den ökade globaliseringen av arbetsmarknaden har resulterat i att internationella projekt bedrivs i högre omfattning. Detta är särskilt vanligt inom mjukvarubranschen, där företag ofta anställer dataspecialister från andra länder för att bredda sin kompetens. Internationella projekt innebär fler kulturskillnader på arbetsplatserna. LÄS MER

 3. 3. Organisationskultur i en multikulturell projektgrupp – En fallstudie om hur scouter med olika bakgrund uppfattade kulturen och arbetet med World scout jamboreen i Sverige 2011.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Joakim Fyhn; [2011]
  Nyckelord :projektorgrupp; kulturdimensioner; organisationskultur; scouter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Joakim Fyhn Titel: Organisationskultur i en multikulturell projektgrupp Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp Handledare: Bo Isenberg Sociologiska institutionen, Höstterminen 2011 Bakgrund: Sedan 2007 arbetade en frivillig projektorganisation inom internationella scoutrörelsen med förberedelserna och utförandet av ett världsläger (World scout jamboree), vilket ägde rum i Sverige under sommaren 2011, med 40 000 deltagande scouter. Syfte: Att undersöka hur en och samma organisationskultur uppfattas av individer med olika nationell bakgrund som arbetar i samma projektgrupp. LÄS MER