Sökning: "Multilateralt försvarssamarbete"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Multilateralt försvarssamarbete.

  1. 1. Reformeringen av Försvarsmakten - på vilka grunder? : En fallstudie av Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska utveckling under åren 1999 - 2009

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

    Författare :Peter Kjellman; [2012]
    Nyckelord :Reformering; Förändrad hotbild; Det vidgade säkerhetsbegreppet; Multilateralt försvarssamarbete; Pooling and Sharing;

    Sammanfattning : Undersökningen är en fallstudie av de uttalade motiven för reformeringen av den svenska Försvarsmakten under åren 1999-2009, med nedslag i tre försvarspropositioner.Syftet med denna undersökning har varit att analysera de svenska regeringarnas argumentation för den försvarsreform som successivt genomförts under 2000-talet. LÄS MER