Sökning: "Multilingualism"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade ordet Multilingualism.

 1. 1. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang om undervisning av flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Rasmiya Ahmed; [2023]
  Nyckelord :Multilingualism; learning environment; language development and pre-school; Flerspråkighet; lärandemiljö; språkutveckling och förskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie handlar om flerspråkighet i förskolan. Sju förskollärare intervjuades om deras undervisning med flerspråkiga barn. Resultatet visar att de arbetar med flerspråkighet i förskolan i syfte att främja språkutveckling både i svenska och på barnets modersmål. LÄS MER

 2. 2. Transspråkande arbetssätt i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares transspråkande arbetssätt för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jackelyn Stephanie Ramon Taya; Hadil Saleh; [2023]
  Nyckelord :Translanguaging; multilingualism; preschool; preschool teacher; language development; mother language.; transspråkande; flerspråkighet; förskola; förskollärare; språkutveckling. modersmål;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra förskollärares uppfattningar om transspråkande arbetssätt. Studien tar avstamp i den fenomenografiska ansatsen som innebär att människors olika uppfattningar undersöks om ett ämne, i det här fallet transspråkande arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Translanguaging; transcending conventional language teaching,effects, attitudes, and perceptions.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Lexros Erik; Timrin Nicolina; [2023]
  Nyckelord :translanguaging; vocabulary acquisition; first language; second language; second language acquisition; bilingualism; multilingualism; English as a second language ESL ; English as a foreign language EFL ;

  Sammanfattning : This study investigates how translanguaging could affect the acquisition of a second language for young language learners and how teachers and other authoritative agents' attitudes/perspectives affect implementation of translanguaging in school. Cummins(2018) describes translanguaging as a concept of focusing on the dynamic correlations between different languages for a bilingual individual. LÄS MER

 4. 4. Här pratar vi svenska! : Ett specialpedagogiskt perspektiv på språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Melahat Saran; Anette Andersson; [2023]
  Nyckelord :Multilingualism; compulsory school; language development; Flerspråkighet; grundskola; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Examensarbetet förväntas bidra med en bättre förståelse och en ökad kunskap om hur det språkutvecklande arbetet för flerspråkiga elever i grundskolan ser ut och vilka framgångsfaktorer det finns för språkutvecklande undervisning med flerspråkiga elever. Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv synliggöra internationell och nationell forskning och få en bredare kunskap kring hur det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga elever i grundskolan kan se ut. LÄS MER

 5. 5. Problemlösning och flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emily Johannesson; Claudia Gerasovska; [2023]
  Nyckelord :bilingualism; mathematics; multilingualism; multilingual students; problem-solving.;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore the unique needs and strengths of multilingual students when learning math and problem-solving and how the teacher should create the education with problem-solving for multilingual students. The result is based on these two questions that were developed in relation with the purpose. LÄS MER