Sökning: "Multimedia Teaching Theory"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Multimedia Teaching Theory.

 1. 1. The Use of Film-based Strategies for Increasing Student Interaction and Oral Production in the Swedish EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ana Isabel Elena Ramos; [2020]
  Nyckelord :: films; Swedish EFL students; Multimedia Teaching Theory; speaking; interacting.;

  Sammanfattning : This paper provides an investigation of recent empirical research from the EFL literature on the advantages and possible problems that may occur when using films in Swedish upper secondary schools to increase student interaction and oral production during English lessons. Also examined is what specific film-based teaching strategies educators can utilize to increase the level of speaking and interacting in the English classrooms for Swedish secondary-school students. LÄS MER

 2. 2. INTERACTIVE AND MULTIMEDIA-BASED DIGITAL TEXTBOOKS FOR FLIPPED LEARNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Melinda Mathe; [2018-09-27]
  Nyckelord :digital textbooks; flipped learning; mulitmedia; interactive; IBDP;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study was to explore the practices and challenges of teachers using interactive and multimedia-based Digital Textbooks (DT) in International Baccalaureate Science Diploma Programs (IBDP) and investigate whether they could support student-centered learning methods such as Flipped Learning (FL). Theory: The study employed Activity Theory to investigate activities of teachers in their school environments. LÄS MER

 3. 3. Multimediala verktyg för språkutveckling : En kvalitativ studie om multimedia i undervisningen för de tidigare skolåren

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Eriksson; Linda Friberg; [2012]
  Nyckelord :Multimedia; digital tools; primary school; language development; IT; Multimedia; multimediala verktyg; tidigare skolår; språkutveckling; IT;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare i årskurs ett till tre använder sig av multimediala verktyg för att främja elevernas språkutveckling. Vi vill också få kännedom om varför de använder sig av multimedia samt deras attityder till användandet. LÄS MER