Sökning: "Multimodal Kritisk Diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden Multimodal Kritisk Diskursanalys.

 1. 1. Kvinnans rätt till liv : En multimodal kritisk diskursanalys av aborträtt i RFSU:s externa kommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ida Torbiörnsson; [2023]
  Nyckelord :Abortion; Abortion rights; Multimodal critical discourse analysis; external organization communication; Participation; Abort; Aborträtt; Multimodal kritisk diskursanalys; Organisationskommunikation; Deltagande;

  Sammanfattning : ABSTRACTEnglish translation of the title: The woman’s right to life – A multimodal critical discourse analysis of abortions rights in RFSU: s external communication.  A topic that has sparked more controversy in recent times, is the abortion rights of women. LÄS MER

 2. 2. Cybermotstånd med en kvinnlig blick : En cyberfeministisk och multimodal kritisk diskursanalys av TikTok-hashtaggen#femalegaze

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Bergmark; [2023]
  Nyckelord :Cyberfeminism; feminism; feministisk aktivism; hashtags; hashtag-aktivism; MCDA; multimodal kritisk diskursteori; sociala medier; TikTok;

  Sammanfattning : Denna studie använder sig av cyberfeministisk och multimodal kritisk diskursanalys som teorier för att närma sig den populära hashtaggen #femalegaze på sociala medieplattformen TikTok. Studien undersöker hur kvinnor använder sig av denna hashtag för att skapa diskursiva interventioner till dominanta diskurser rörande genusnormer. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig egenmakt i reklam, autentiskt eller inte? : En multimodal kritisk diskursanalys av hur Djerf Avenue och Victoria´s Secret PINK konstruerar diskurser om kvinnor på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Helsing; Malin Jansson; [2023]
  Nyckelord :Femvertising; Instagram; kommodifierad feminism; marknadsföring; MCDA; postfeminism; socialsemiotik; stereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur modeföretagen Djerf Avenue och Victoria’s Secret PINK konstruerar diskurser om kvinnor i sin marknadsföring på Instagram. Vidare analyseras huruvida dessa diskurser om kvinnor kan ses autentiska eller inte i relation till femvertising och kommodifierad feminism. LÄS MER

 4. 4. Länge leve den feministiska rakhyveln...eller? : En multimodal kritisk diskursanalys av Billie Inc:s reklamfilmer på YouTube

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Olivia Callaghan; Vilma Grahn Lindahl; [2023]
  Nyckelord :Femvertising; feminism; genuskonstruktioner; kommodifierad feminism; postfeminism; multimodal kritisk diskursanalys; reklam; stereotyper; Youtube;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur feministiska budskap kommodifierar och exploaterar marknadsföring riktat till kvinnor, även kallat femvertising. Detta har gjorts genom en multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) av det amerikanska rakhyvelföretaget Billie Inc:s två reklamfilmer Project body hair från 2019 och Think of a woman från 2021. LÄS MER

 5. 5. Myter om kvinnlighet i Marvel : En feministisk filmanalys av den kvinnliga superhjälten She-Hulk: Attorney at Law

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mathilda Wahlstedt; [2023]
  Nyckelord :Feminism; filmteori; Jennifer Walters; kvinnlighet; Marvel; myter; She-hulk; stereotyper;

  Sammanfattning : Film och tv-serier är medier som kan bidra till att upprätthålla stereotyper, som i sin tur konstruerar myter om kvinnor och män. Tidigare serier om superhjältar har fått kritik för att ha bidragit med att framställa misogyna ideologier om kvinnor, men på senare år har den stora filmoch serieproducenten Marvel, som skapar superhjälteserier, arbetat aktivt för att skapa ett mer inkluderat superhjälte-universum som innefattar en mer utvecklad syn på kvinnor. LÄS MER