Sökning: "Multimodal critical discourse analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Multimodal critical discourse analysis.

 1. 1. Kampen om kommunikationen : En kvalitativ studie av Försvarsmaktens kommunikation och uppdrag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anna Woodcock; Elin Salemyr; [2021]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; neo-institutional theory; social-semiotic theory of multimodality; multimodal discourse analysis; qualitative data analysis; Försvarsmakten; neoinstitutionell teori; multimodal socialsemiotisk kommunikationsteori; multimodal kritisk diskursanalys; kvalitativ dataanalys;

  Sammanfattning : During the last decade, the Swedish Armed Forces have been struggling to achieve recruitment goals and to retain military personnel. To attract more people to join the agency, and to increase the knowledge about the agency’s role and function in society, the Swedish Armed Forces continuously run campaigns. LÄS MER

 2. 2. A multimodal critical discourse analysis of Swedish teaching materials for English

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Kate Varga; Ronja Cato; [2021]
  Nyckelord :Arts; CDA; English language teaching; ELT; ELT textbooks; ethnicity; gender; MCDA; multimodal; representation; social semiotics; visual grammar.;

  Sammanfattning : Education in the Swedish school system should aim to assist pupils in the development of fundamental values. This study investigates to what extent different groups of people are represented within two textbooks for English language teaching (ELT), produced in Sweden and commonly used in Swedish schools and how these representations correlate with the values indicated in the curriculum. LÄS MER

 3. 3. Vad är (eko)logiskt? : En multimodal kritisk diskursanalys av hållbarhetens konstruktion

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktor Landén; Emma Ingemann; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability discourse; Tradera; Myrorna; Market communication; Discourse; Critical discourse analysis; Multimodal critical discourse analysis; Ideology; Secondhand market; Thrift shop; Circular market; Hållbarhet; Hållbarhetsdiskurs; Tradera; Myrorna; Marknadskommunikation; Diskurs; Kritisk diskursanalys; Multimodal kritisk diskursanalys; Ideologi; Andrahandsmarknad; Second Hand; Cirkulär marknad;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett välanvänt begrepp som förekommer inom flera områden. Vad hållbarhet anses vara må uppfattas som självklart, men hur begreppet och diskursen konstrueras, är inte lika självklart. LÄS MER

 4. 4. Mångfald eller bortfall? : En kvalitativ studie om hur ras framställs i Försvarsmaktens reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Sundberg; Ellen Simón; [2021]
  Nyckelord :marketing; authority; military; race; power structure; diversity; representation; postcolonialism; MCDA; marknadskommunikation; myndighet; militär; ras; maktstrukturer; representation; mångfald; postkolonialism; MCDA;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to study how race is represented in four of Försvarsmakten’s video commercials published between 2016 and 2020. Försvarsmakten is a Swedish authority that in recent years has focused on increasing gender and ethnic equality within the organization, which interests us to examine if and how their efforts are transformed in their marketing communication. LÄS MER

 5. 5. Man kopplar inte en varg : En studie om motstånd, makt och genus i Paradise Hotel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sanner Sigge; Julia Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Paradise Hotel; Gender; Reality-TV; Resistance; Hegemonic masculinity; Paradise Hotel; Genus; Reality-TV; Motstånd; Hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : This thesis examines the reproduction of gender norms and the resistance against them in the Swedish reality TV show Paradise Hotel, using Raewyn Connell's theories Hegemonic Masculinity and Gender Hierarchy together with the method multimodal critical discourse analysis. Previous research has shown a reproduction of traditional gender norms in Reality-TV, along with the presence of a power imbalance between the contestants and the production itself, where the production holds the power. LÄS MER