Sökning: "Multimodal diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Multimodal diskursanalys.

 1. 1. Para är makt : En multimodal kritisk diskursanalys om den svenska gangsterrappens betydelse för maskulinitet och våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Norrgård; Vilma Denesfay; [2022]
  Nyckelord :MCDA; hiphop; gangsterrap; maskulinitet; våld; kriminalitet; Einár; musikvideo;

  Sammanfattning : Denna studie berör fenomenet svensk gangsterrap och ämnar att kritiskt granska innehållet som kommuniceras ut via musikvideos till samhället. Syftet är att undersöka huruvida våld samt kriminalitet i relation till maskulinitet upprätthålls inom det diskursiva fältet gangsterrap. LÄS MER

 2. 2. Dags att ta kvinnokroppen på blodigt allvar! : En studie om svenska varumärkens diskursiva konstruktion av kvinnors menstruation och självbild

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Julia Lundgren; Clara Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :equality; feminism; gender; marketing; media; menstruation; representation; self-image.; feminism; genus; jämställdhet; marknadsföring; menstruation; media; porträttering; självbild; varumärkesidentitet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how the female body is portrayed by Swedish brands focused on intimate care products. The focus lies on the brands Libresse and Deodoc and their marketing material on Instagram. A goal-oriented selection was carried out, based on three criteria in order to collect as much relevant material as possible. LÄS MER

 3. 3. Det sticker i folk ögon när kvinnor har makt : En multimodal kritisk diskursanalys om gestaltningen i reality-programmet Svenska Powerkvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Söderberg; Elin Persson; [2022]
  Nyckelord :Genus; könsstereotyper; makt; Svenska Powerkvinnor; MCDA; medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka förståelse för hur kvinnor gestaltas i reality-tv utifrån genus, maktperspektiv och könsstereotyper via en multimodal kritisk diskursanalys. Reality-programmet som den här studien kommer analysera är Svenska Powerkvinnor. LÄS MER

 4. 4. Femininity by The Queen of pop & The Queen B : En jämförande studie av hur Beyoncé och Madonna konstruerar femininitet i sina musikvideor och låttexter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nadine Sohier; Christina E Marström; [2022]
  Nyckelord :Representation; Genus; Musikvideor; Beyonce; Madonna;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how femininity is depicted by the female, influential artists Madonna and Beyoncé through music videos. Besides their influence in the musical world, they have also become role models and feminist symbols for women all over the world – however not without also receiving critique. LÄS MER

 5. 5. Harmlöst - eller inte? : En kritisk diskursanalys av Nordiska Motståndsrörelsens memes om covid-19 och etablissemanget

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Samuel Karlsson; Victoria Rådberg; [2022]
  Nyckelord :Nordic Resistance Movement; covid-19; memes; critical discourse analysis; nordfront; far-right movement; meme culture; participatory culture; intertextuality; ideology; representation theory; Nordiska motståndsrörelsen; covid-19; memes; kritisk diskursanalys; nordfront; högerextrem rörelse; memekultur; deltagarkultur; intertextualitet; ideologi; representationsteori;

  Sammanfattning : Studien “Harmlös - eller inte?”  undersöker memes skapade av den högerextrema organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) för att se hur de framställer etablissemanget i  kopplat till covid-19. Studien undersöker även hur dessa memes är konstruerade. Memes är ett framgångsrikt digitalt verktyg som används på internet. LÄS MER