Sökning: "Multimodal kritisk diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden Multimodal kritisk diskursanalys.

 1. 1. “Vi är folket som trär smultron på strån” : En komparativ multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas användning av exkludering i valfilmer inför valåren 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Richter; Sofia Otterlin; [2023]
  Nyckelord :MCDA; Swedish Democrats; election film; right-wing populism; othering; scapegoating; MCDA; Sveridemokraterna; valfilm; högerpopulism; andrafiering; syndabock;

  Sammanfattning : “Vi är folket som trär smultron på strån” är en komparativ studie av författarna Sofia Otterlin och Hanna Richter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverigedemokraterna konstruerar en exkluderande politik i sina kampanjfilmer inför valet år 2018 och år 2022 samt att undersöka om det har skett en diskursiv förändring. LÄS MER

 2. 2. Spel - en fet bonus för samhället? : Legitimering av spelande i Svenska Spels reklamserie ”Världens svenskaste spelbolag”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefine Karlsson; Sebastian Sääker; [2023]
  Nyckelord :Advertising; Legitimation strategies; Gambling; and Gambling addiction; Reklam; Legitimeringsstrategier; Spelande och Spelberoende;

  Sammanfattning : Today, many people in Sweden suffer from gambling addiction, and gambling advertising is one of the contributing factors to people becoming addicted. The purpose of the study is to critically analyze how gambling advertising legitimizes gambling, in this case, Svenska Spel's commercials. LÄS MER

 3. 3. Gör gött med svenskt kött? : En multimodal kritisk diskursanalys om hur Scan och Kronfågel använder sig av svenskhet i deras reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ludvig Persson; Filippa Öhman; [2023]
  Nyckelord :Banal nationalism; Kronfågel; multimodal kristisk diskursanalys; reklamfilm Scan; socialsemiotik; svenshet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Scan och Kronfågel använder sig av svenskhet i deras reklamfilmer. Med hjälp av en multimodal kritisk diskursanalys kommer vi analysera hur svenskhet används av företag i ett kommersiellt syfte. LÄS MER

 4. 4. Clark Olofsson:Bäst på att vara sämst : En kvalitativ multimodal kritisk diskursanalys avseende brottslighet i Netflixserien Clark

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Astrid Berg; Maja Davidsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnans rätt till liv : En multimodal kritisk diskursanalys av aborträtt i RFSU:s externa kommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ida Torbiörnsson; [2023]
  Nyckelord :Abortion; Abortion rights; Multimodal critical discourse analysis; external organization communication; Participation; Abort; Aborträtt; Multimodal kritisk diskursanalys; Organisationskommunikation; Deltagande;

  Sammanfattning : ABSTRACTEnglish translation of the title: The woman’s right to life – A multimodal critical discourse analysis of abortions rights in RFSU: s external communication.  A topic that has sparked more controversy in recent times, is the abortion rights of women. LÄS MER