Sökning: "Multimodality"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet Multimodality.

 1. 1. Spel - en fet bonus för samhället? : Legitimering av spelande i Svenska Spels reklamserie ”Världens svenskaste spelbolag”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefine Karlsson; Sebastian Sääker; [2023]
  Nyckelord :Advertising; Legitimation strategies; Gambling; and Gambling addiction; Reklam; Legitimeringsstrategier; Spelande och Spelberoende;

  Sammanfattning : Today, many people in Sweden suffer from gambling addiction, and gambling advertising is one of the contributing factors to people becoming addicted. The purpose of the study is to critically analyze how gambling advertising legitimizes gambling, in this case, Svenska Spel's commercials. LÄS MER

 2. 2. Ludonarrative Space : En fallstudie av den Narrativa Paradoxen och spelarens upplevelse i spelet Outer Wilds

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lisa Brun; Jesper Jildestad; [2023]
  Nyckelord :Ludonarrative; Narrative Paradox; Outer Wilds; Semiotics; Multimodality; Multimodal discourse analysis; Ludology; Narratology; Player experience;

  Sammanfattning : The inherent conflict between the predetermined nature of narrative and the freedom that interactivity allows for, has been a major point of discussion in the field of interactive storytelling for many years. The Narrative Paradox, which initially described this tension, is seemingly getting closer than ever to being solved, but a singular solution with a definite answer has not been determined. LÄS MER

 3. 3. Teknik för ridecymbal : Om tekniker vid trumspel inom jazzgenren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tobias Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Trummor; Designteori; Slagteknik; Drumset; Drums; Trumset; Ride; Tutorial; Videolektion; Multimodal;

  Sammanfattning : Det finns en uppsjö av böcker och filmer som förklarar ridecymbalteknik och hur olika ridecymbalmönster ska spelas. Däremot saknas beskrivningar på ridecymbalteknik kopplat till handrörelser istället för rytmisering. LÄS MER

 4. 4. Att stimulera känsloupplevelser : Multimodalitet i Lone Scherfigs One Day

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Dominika Machalska; [2022]
  Nyckelord :semiotiska resurser; visuellt berättande; multimodalitet; känsloupplevelser; bildutsnitt; kameraperspektiv; bildkomposition; ljus och färger;

  Sammanfattning : Att publiken upplever olika känslor är betydelsefullt för filmers framgång, därför är det viktigt hur de olika filmiska uttrycksmedlen används och samarbetar med varandra för att väcka en viss känsla hos publiken. Syftet med den här studien är att undersöka hur scener kan gestaltas för att stimulera åskådarnas känsloupplevelser. LÄS MER

 5. 5. Spirits, Bath Houses & Music : A Qualitative Textual Analysis of the Music & Characters in Spirited Away

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Johansson; Malin Wollin Persson; [2022]
  Nyckelord :Film Music; Characters; Spirited Away; Textual analysis; Multimodality; Neoformalism;

  Sammanfattning : This thesis delves into film music and how it can be used to shape and influence the viewer on different levels, as well as how the music in itself portrays a character. A qualitative textual analysis was used in order to get an answer to these questions. LÄS MER