Sökning: "Multipel skleros"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden Multipel skleros.

 1. 1. Att leva med multipel skleros : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Toczek; [2020]
  Nyckelord :Multipel skleros; patientperspektiv; påverkad vardag; upplevelse; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som ger neurologiska symptom så som motoriska störningar, sensibilitetsstörningar och kognitiva problem. Det finns idag inget botemedel för sjukdomen men bromsande mediciner finns att tillgå. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av diagnosticering samt anpassning till livet med Multipel skleros utifrån ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Svante Olofsson; Elias Wennberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk, inflammatorisk och autoimmun sjukdom som bidrar till en rad konsekvenser i vardagen för den drabbade. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personers erfarenheter av att diagnostiseras med MS och anpassning till livet med sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. ATT LEVA MED MULTIPEL SKLEROS : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mimmi Åhlander Elvér; Jon Östlund; [2020]
  Nyckelord :Multipel skleros; vårdvetenskap; livsvärld; upplevelse; litteraturstudie; kvalitativ; omvårdnad; hälsa; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Sjukdomen har störst prevalens i västerländsk kultur men etiologin är ännu inte klarlagd. Symtomen är individuella med funktionsnedsättningar i den fysiska likväl som den kognitiva förmågan. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av aktiviteter utanför hemmet hos personer med multipel skleros

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ida Lagneryd; Fannie Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :multiple sclerosis; ​upplevelser​; ​aktiviteter utanför hemmet​; arbetsterapi.;

  Sammanfattning : Syfte: ​Syftet med studien var att beskriva hur personer med multipel skleros uppleveraktiviteter utanför hemmet. ​Metod: ​Tolv deltagare, tre män och nio kvinnor mellan 35-55 år gamla med diagnosen multipel skleros deltog i studien. Deltagarna valdes enligt bekvämlighetsurval och typiskt urval​. LÄS MER

 5. 5. Att utkämpa en förlorad strid- Patienters erfarenhet av att levamed multipel skleros-En litteraturstudie : To fight a lost battle- Patients’ experience of living with multiplesclerosis-A literature study

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jasminka Sarajlic; Polina Gerasimoa; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER