Sökning: "Multipel skleros"

Visar resultat 16 - 20 av 158 uppsatser innehållade orden Multipel skleros.

 1. 16. Karakterisering av riskfaktorer kopplade till multipel skleros med hjälp av sjukdoms-moduler

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Ola Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Multiple sclerosis is a common neurological disorder, characterized by increasing disability over time for the affected patient. The disease is considered an autoimmune disorder in which the immune system causes damage to nerves in the central nervous system through demyelination and inflammation. LÄS MER

 2. 17. Kommunikativa mönster vid reparation hos hos personer med multipel skleros och självupplevd anomi – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Caroline Carlfors; Anna Nilsson; [2018-12-13]
  Nyckelord :multipel skleros; anomi; reparation; Conversation Analysis; kvalitativ studie; multiple sclerosis; anomia; repair; qualitative study;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe repair-patterns in conversation including persons with self-perceived anomia and multiple sclerosis (MS). The study applied a qualitative approach, using Conversation Analysis, with altogether 11 video recorded dyads of participants with MS and communication partners without neurological conditions. LÄS MER

 3. 18. Att leva med multipel skleros - En utmanande vardag : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Evelina Vannestål; Caroline Brobäck; [2018]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Experiences; Daily life; Multipel skleros; upplevelse; dagligt liv;

  Sammanfattning : Sjukdomen multipel skleros (MS) har en stor påverkan på personens dagliga liv. Sjukdomen påverkar såväl familjelivet och aktiviteter som arbetsförmågan hos dessa personer.  Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med MS. LÄS MER

 4. 19. Påverkan och förändringar i det dagliga livet hos personer med MS : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mahmoud Nijim; [2018]
  Nyckelord :Dagliga livet; personer; påverkan; multipel skleros;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk och försvagande autoimmunmedierad inflammatorisk och neurodegenerativ sjukdom i centrala nervsystemet (CNS).De vanligaste tre MS-typerna är Primär skovvis MS, Primär progressiv MS och Sekundär progressiv MS. LÄS MER

 5. 20. Sexualitet i relation till Multipel skleros : en litteraturöversikt med fokus på sexualitetens påverkan vid Multipel skleros

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Isabelle Söderström; Caroline Wahlsten; [2018]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Sexuality; Experiences; Factors; Multipel skleros; Sexualitet; Erfarenheter; Faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros, MS, är en autoimmun, neurologisk, kronisk sjukdom som påverkar hela centrala nervsystemet. Sjukdomsförloppet ser annorlunda ut från person till person och är relativt oförutsägbart. LÄS MER