Sökning: "Multipel skleros"

Visar resultat 21 - 25 av 157 uppsatser innehållade orden Multipel skleros.

 1. 21. Livskvalitet hos personer med multipel sklerosEn litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Josefin Eriksson; Nathalie Gawek Arnabo; [2018]
  Nyckelord :Behandling; Coping-strategier; Livskvalitet; Multipel skleros; Patientupplevelser; Utbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Att leva med multipel skleros : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Lindfors; Erica Väisänen; [2018]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Patient; Experiences; Quality of life; Qualitative; Nurse; Multipel skleros; Patient; Upplevelser; Livskvalitet; Kvalitativ; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros, MS, är en kronisk autoimmun sjukdom med en oberäknelig natur, vilket speglas i variationen av symtom och sjukdomsförlopp. MS drabbar inte endast dem med sjukdomen utan även närstående. LÄS MER

 3. 23. Beskrivning och kartläggning av en träningsperiod för personer med multipel skleros : Tre fallstudier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jennie Svensson; Eric Ekström; [2018]
  Nyckelord :socialkognitiv teori; self-efficacy; smärtintensitet; fatigue; fysisk träning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Att leva med Multipel Skleros : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Therese Magnusson; Helena Riddargård; [2018]
  Nyckelord :Diagnos; Livserfarenhet; Multipel Skleros; Sociala relationer;

  Sammanfattning : Introduktion: Multipel Skleros [MS] är en autoimmun nervsjukdom som påverkar kroppens alla funktioner, genom att nervernas ytskikt, myelin, skadas och bryts ner. Orsaken är okänd och sjukdomen anses vara kronisk, då det i nuläget inte finns något botemedel. LÄS MER

 5. 25. Upplevelser av hur Multipel skleros inverkar på hälsan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sanna Engberg; Lina Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Multipel skleros är en kronisk neurologisk sjukdom som drabbar människor runt om i hela världen. Förloppet är i många fall långdraget och inverkar samt förändrar livet hos individer som lever med sjukdomen. Hälsa är en central del i människans liv och kaninfinna sig trots sjukdom. LÄS MER