Sökning: "Multipel skleros"

Visar resultat 21 - 25 av 152 uppsatser innehållade orden Multipel skleros.

 1. 21. Kvinnors upplevelser av att leva med MS : En litteraturstudie baserad på patografier

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Tove Davidsson; Amanda Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Att leva med; Kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; MS; omvårdnad; Roys adaptionsmodell och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som påverkar hela centrala nervsystemet, hjärnan och ryggmärgen. De individer som får diagnosen MS kan känna förtvivlan av sjukdomen och utveckla ihållande depressioner. Symtomen av sjukdomen kan göra så att individerna påverkas både psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 2. 22. Att leva med Multipel skleros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexandra Asserstam; Elin Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Multipel skleros; personer; upplevelser .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en sjukdom som kan leda till både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Prognosen för sjukdomen är oförutsägbar vilket leder till osäkerhet och rädsla hos de diagnostiserade samt deras närstående för hur framtiden kommer att se ut.. LÄS MER

 3. 23. Multipel Skleros och Graviditet : Omvårdnad och stöd till kvinnor med MS före, under och efter graviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lotta Sundin-Röstberg; Åse Zachrisson; [2018]
  Nyckelord :pregnancy; information; multiple sclerosis; nurse; support; graviditet; information; multipel skleros; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Var att beskriva MS-patienters erfarenheter före, under och efter graviditet. Hur MS-sjuksköterskan kan stötta och vägleda MS-patienter i frågor som kan uppstå före, under och efter graviditeten utifrån evidensbaserad kunskap. LÄS MER

 4. 24. Sexuell hälsa påverkas av Multipel Skleros : -en scoping review.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Maria Kastberg; Johanna Holm; [2018]
  Nyckelord :Occupational therapy; quality of life; relationships; roles; Arbetsterapi; livskvalité; relationer; roller;

  Sammanfattning : Att diagnostiseras med MS och konsekvenserna som medföljer har en stor inverkan på livet. Sexuell hälsa är en betydande faktor som kan påverka hälsan och livskvalité, där det ingår fler faktorer än enbart fysiska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 5. 25. STABILITETSUTVÄRDERING AV ZONULIN I HUMANT PLASMA OCH SERUM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gulstan Abdulmajid; [2018]
  Nyckelord :EDTA-plasma; ELISA; Heparin-plasma; serum; zonulin;

  Sammanfattning : Zonulin, även kallat prehaptoglobin, är ett förstadium till haptoglobin och kan påverka genomsläppligheten i tarmen via s.k. ”tight junctions”. Förhöjd zonulinkoncentration i plasma kan vara en potentiell markör för celiaki och andra autoimmuna sjukdomar såsom insulinberoende diabetes, multipel skleros och reumatoid artrit. LÄS MER