Sökning: "Multipel skleros"

Visar resultat 26 - 30 av 153 uppsatser innehållade orden Multipel skleros.

 1. 26. STABILITETSUTVÄRDERING AV ZONULIN I HUMANT PLASMA OCH SERUM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gulstan Abdulmajid; [2018]
  Nyckelord :EDTA-plasma; ELISA; Heparin-plasma; serum; zonulin;

  Sammanfattning : Zonulin, även kallat prehaptoglobin, är ett förstadium till haptoglobin och kan påverka genomsläppligheten i tarmen via s.k. ”tight junctions”. Förhöjd zonulinkoncentration i plasma kan vara en potentiell markör för celiaki och andra autoimmuna sjukdomar såsom insulinberoende diabetes, multipel skleros och reumatoid artrit. LÄS MER

 2. 27. Sex- och samliv för personer med multipel skleros : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alice Östergren; [2018]
  Nyckelord :Kropp; Multipel skleros; Personcentrerad vård; Sexualitet; Sex- och samliv; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Att ges möjligheter att bejaka sin sexualitet är en mänsklig rättighet som kan komma att äventyras vid sjukdom. Multipel skleros är en kronisk och degenerativ sjukdom i centrala nervsystemet som påverkar kroppens normala funktioner. LÄS MER

 3. 28. Upplevelser av att leva med multipel skleros utifrån ett närståendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Terese Johansson; Fanny Land; Lisa Wadsten; [2018]
  Nyckelord :familjefokuserad omvårdnad; multipel skleros; närstående; relationer; roller; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom som kan ge omfattande funktionsnedsättningar. När en individ drabbas av MS kan närstående påverkas. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning beskriver att en god vård innefattar ett personcentrerat förhållningssätt som inkluderar de närstående. LÄS MER

 4. 29. MÄTNING AV SYNNERVENS FUNKTION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mirushe Mjekiqi Istrefaj; [2018]
  Nyckelord :Visual evoked potentials VEP ; P100; multipel skleros MS ; Nervus opticus; Optikusnerutit; Latens; Normalvärde;

  Sammanfattning : Visual Evoked Potentials (VEP) är en elektrofysiologisk undersökningsmetod som används inom klinisk neurofysiologi. Undersökningen görs för att analysera synnervsfunktionen. Metoden går ut på att mäta den tid det tar för synbarken att registrera visuella synintrycken som näthinnan utsätts för. LÄS MER

 5. 30. Unga kvinnor med Multipel Skleros : En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Rebecka Askblom; Nina Uggla; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom där nervtrådarna är inflammerade och skadade. Sjukdomen debuterar oftast i tjugo till fyrtio års ålder och det är fler kvinnor än män som insjuknar. Idag finns det olika behandlingsmetoder men som inte alltid fungerar. LÄS MER