Sökning: "Multipel skleros"

Visar resultat 6 - 10 av 152 uppsatser innehållade orden Multipel skleros.

 1. 6. Att vara kvinna och leva med Multipel Skleros : En litteraturstudie baserad på patografier

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Evelina Ahlström; Therese Svanberg; [2019]
  Nyckelord :kvinnor; lidande; litteraturstudie; livsvärld; multipel skleros; patografier; upplevelse; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet genom att nervcellsutskotten blir inflammerade. Det är nästan dubbelt så många kvinnor än män som insjuknar i sjukdomen. När sjukdomen bryter ut är de flesta mitt i livet och sjukdomen kan orsaka många år av lidande och funktionshinder. LÄS MER

 2. 7. Kvinnors upplevelser av hur Multipel Skleros påverkar livet : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nicolina Lindskiöld; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; Multipel Skleros; Självbiografi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel Skleros är en långvarig sjukdom och drabbar vanligen kvinnor i 30-års åldern. Fler kvinnor än män får diagnosen och orsaken till sjukdomen är ännu inte klarlagd. Multipel Skleros kännetecknas av demyelinisering. Symtomen för sjukdomen är individuella och kan även förändras med tiden. LÄS MER

 3. 8. Att leva med Multipel Skleros : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Hållander; Therese Schrewelius; [2019]
  Nyckelord :Identity; Transformation; Coping; Sense of Coherence; Identity; Transformation; Coping; Sense of Coherence;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av sjukdomen Multipel Skleros (MS) påverkar personer olika och deras upplevelse av sjukdomen skiljer sig åt. Symtomen kan påverka den fysiska kroppen, välbefinnandet och vardagslivet. Begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) lyfts och kan hjälpa personerna att hantera sjukdomen lättare. LÄS MER

 4. 9. Osynlig och oförutsägbar trötthet  - En litteraturstudie om hur fatigue beskrivs av personer med Multipel Skleros

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Reinert; Jessica Nolberger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel Skleros [MS] är en kronisk autoimmun neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Ett av de vanligaste symtomen många patienter med MS lider av är kronisk trötthet, fatigue. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med multipel skleros beskriver fatigue och hur fatigue påverkar det dagliga livet. LÄS MER

 5. 10. Vuxnas upplevelser av förändringar i det vardagliga livet vid multipel skleros: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Löthgren; Sanna Persson; [2019]
  Nyckelord :Multipel skleros; upplevelse; diagnos; förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som ofta debuterar i ung ålder. Sjukdomsförloppet är varierande och präglas av oförutsägbarhet, vilket kan upplevas påfrestande för den drabbade individen. LÄS MER