Sökning: "Multipelregressionsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Multipelregressionsanalys.

 1. 1. Sambandet mellan könsintegrerat utövandeoch självbestämmandemotivation inom dodgeball

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Calle Centerlund; Pierre Corvellec; Joel Nilsson; [2021-08-30]
  Nyckelord :Dodgeball; Idrott; Könsintegrerad; Mixed; Motivation; Multipelregressionsanalys; SDT;

  Sammanfattning : Dodgeball är en snabbt växande sport där målet är att eliminera motståndare genom att kasta bollar på varandra. Sportens tävlingskategorier innefattar dam, herr samt mix (könsintegrerad) och träning utförs framför allt i den sistnämnda. LÄS MER

 2. 2. Hållbar prestation : Betydelsen av psykosociala arbetsmiljöfaktorer och personliga resurser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marcus Melin Karlsson; Nathalie Lundahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetsprestation som inte går ut över anställdas hälsa är viktigt ur etthållbarhetsperspektiv. Tidigare forskning har visat att anpassning avden psykosociala arbetsmiljön kan främja mental hälsa ocharbetsprestation. En del studier har även visat att individens personligaresurser har betydelse för arbetsprestation och mental hälsa. LÄS MER

 3. 3. Landlocked : En kvantitativ studie om landsbundenhetens effekter påafrikanska nationers välstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nadab Abraha; [2017]
  Nyckelord :Landsbundenhet; Afrika; BNP; FDI; infrastruktur; export; kolonial historia; utbildning; skatt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka varför afrikanska landsbundna nationer är fattigareän afrikanska icke-landsbundna nationer. Adam Smith konstaterade redan 1776 i sinbok ”Nationernas välstånd” att en nations geografiska position har en betydelse för hur aktivman eventuellt kommer bli i den globala handeln. LÄS MER

 4. 4. Hur den svenska aktiemarknaden påverkas av makrovariabler : En kvantitativ studie av de 30 mest omsatta aktierna på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Bergquist; Emelie Månsson Jacobsson; [2015]
  Nyckelord :Aktieavkastning; inflation; ränta; arbetslöshet; växelkurs; svenska aktiemarknaden; OMXS30;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar studera sambanden mellan makrovariabler och aktieavkastning på densvenska marknaden. Studien fokuserar på den svenska aktiemarknaden de senaste elva årenoch makrovariablerna är inflation, ränta, arbetslöshet och växelkursen EUR/SEK. LÄS MER

 5. 5. Följer svenska noterade företag reglerna rörande information om goodwillnedskrivningstestet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomiHögskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Manuel Fernandez Alvarez; [2010]
  Nyckelord :goodwillnedskrivningsprövningen;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om den information som företag skall lämna ut angående nedskrivningsprövningen av goodwill enligt IAS 36 p 134 på årsredovisningen. Alla svenska börsbolags årsredovisningar granskades genom användningen av en checklista där bolagen fick ett antal poäng beroende på hur mycket information om nedskrivningsprövningen av goodwill de lämnade ut. LÄS MER