Sökning: "Multiple Sclerosis"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Multiple Sclerosis.

 1. 1. Svarstid vid konfrontationsbenämning för personer med multipel skleros och självupplevd anomi jämfört med en referensgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Benedetta Dei Campielisi; [2021-02-12]
  Nyckelord :OANB; multipel skleros; svarstid; benämningssvårighet; ordklass; OANB; multiple sclerosis; response time; naming difficulties; word class;

  Sammanfattning : In this study, differences in response time and number of correct responses in oral confrontation naming with the test An Object and Action Naming Battery were examined between 25 persons with multiple sclerosis who experienced anomia and 25 neurologically intact participants. The results showed significantly shorter response time and significantly more correct responses in the reference group. LÄS MER

 2. 2. Psykisk hälsa och fysisk funktionsnedsättning hos personer med Multipel Skleros : En litteraturstudie om hur personer med Multipel Skleros uppfattar att den psykiska hälsanpåverkas vid fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Johansson; Anna Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Multipel Skleros; funktionsnedsättning; psykisk hälsa; depression; ångest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters arbete med unga vuxna med Multipel Skleros : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexander Hjelm; Mathilda van Dijk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 5. 5. Multipel skleros påverkan på personers liv : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Lindlöf; Ida Sandin; [2021]
  Nyckelord :Multipel skleros; upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; inifrånperspektiv.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk neurologisk sjukdom som generellt går i skov. Symtom som kan uppstå är trötthet, rörelsesvårigheter och kognitiva svårigheter. Sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till rörelsehinder bland unga människor. LÄS MER