Sökning: "Multiple Sclerosis"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Multiple Sclerosis.

 1. 1. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BOVINE MEAT AND MILK FACTOR VESICLES/PARTICLES & IDENTIFICATION OF MSBI1 REP INTERACTING PROTEINS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Farhana Manzoor; [2020]
  Nyckelord :Bovine meat and milk factors; multiple sclerosis; immunoprecipitation co-immunoprecipitation; protein dimers; mass spectrometry; immunodetection; cesium chloride density gradient centrifugation; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; vesicle; particle; interaction partner; pull-down assay.;

  Sammanfattning : Introduction: Bovine meat and milk factors (BMMF) frequently isolated from bovine meat and milk, are discussed as putative causative agents for breast, colon and possibly other cancers. The hypothesis was formulated based on earlier correlative studies indicating that BMMFs could indirectly trigger inflammation, accumulate mutational events via reactive oxygen and nitrogen species production which eventually provokes tumor formation. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av diagnosticering samt anpassning till livet med Multipel skleros utifrån ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Svante Olofsson; Elias Wennberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk, inflammatorisk och autoimmun sjukdom som bidrar till en rad konsekvenser i vardagen för den drabbade. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personers erfarenheter av att diagnostiseras med MS och anpassning till livet med sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. ATT LEVA MED MULTIPEL SKLEROS : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mimmi Åhlander Elvér; Jon Östlund; [2020]
  Nyckelord :Multipel skleros; vårdvetenskap; livsvärld; upplevelse; litteraturstudie; kvalitativ; omvårdnad; hälsa; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Sjukdomen har störst prevalens i västerländsk kultur men etiologin är ännu inte klarlagd. Symtomen är individuella med funktionsnedsättningar i den fysiska likväl som den kognitiva förmågan. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av aktiviteter utanför hemmet hos personer med multipel skleros

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ida Lagneryd; Fannie Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :multiple sclerosis; ​upplevelser​; ​aktiviteter utanför hemmet​; arbetsterapi.;

  Sammanfattning : Syfte: ​Syftet med studien var att beskriva hur personer med multipel skleros uppleveraktiviteter utanför hemmet. ​Metod: ​Tolv deltagare, tre män och nio kvinnor mellan 35-55 år gamla med diagnosen multipel skleros deltog i studien. Deltagarna valdes enligt bekvämlighetsurval och typiskt urval​. LÄS MER

 5. 5. Multiple sclerosis – is a dysregulated immune response the route to illness via Epstein-Barr virus reactivation?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ellinor Lidén; [2020]
  Nyckelord :Epstein-Barr virus; multiple sclerosis; autoimmunity; humoral immunity; cell-mediated immunity;

  Sammanfattning : Background: Throughout human history infectious agents such as viruses have been one of the biggest threats to public health. One example of infectious agents that can cause severe malignant conditions in humans is the Epstein-Barr virus (EBV). LÄS MER