Sökning: "Multiple sclerosis"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Multiple sclerosis.

 1. 1. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BOVINE MEAT AND MILK FACTOR VESICLES/PARTICLES & IDENTIFICATION OF MSBI1 REP INTERACTING PROTEINS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Farhana Manzoor; [2020]
  Nyckelord :Bovine meat and milk factors; multiple sclerosis; immunoprecipitation co-immunoprecipitation; protein dimers; mass spectrometry; immunodetection; cesium chloride density gradient centrifugation; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; vesicle; particle; interaction partner; pull-down assay.;

  Sammanfattning : Introduction: Bovine meat and milk factors (BMMF) frequently isolated from bovine meat and milk, are discussed as putative causative agents for breast, colon and possibly other cancers. The hypothesis was formulated based on earlier correlative studies indicating that BMMFs could indirectly trigger inflammation, accumulate mutational events via reactive oxygen and nitrogen species production which eventually provokes tumor formation. LÄS MER

 2. 2. ATT LEVA MED MULTIPEL SKLEROS : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mimmi Åhlander Elvér; Jon Östlund; [2020]
  Nyckelord :Multipel skleros; vårdvetenskap; livsvärld; upplevelse; litteraturstudie; kvalitativ; omvårdnad; hälsa; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Sjukdomen har störst prevalens i västerländsk kultur men etiologin är ännu inte klarlagd. Symtomen är individuella med funktionsnedsättningar i den fysiska likväl som den kognitiva förmågan. LÄS MER

 3. 3. Storage solution for a reusable auto injector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Malin Andersson; Saga Filipsson; [2019]
  Nyckelord :Product development; Reusable auto injector; Storage solution; SHL Group; Multiple Sclerosis; Rheumatoid Arthritis; Juvenile Idiopathic Arthritis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. LÄS MER

 4. 4. Att flyga med trasiga vingar : Kvinnors erfarenheter av att leva med Multipel Skleros

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marie Elisabeth Laache; Fredrika Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Multiple Sclerosis; women; experiences; Multipel Skleros; kvinnor; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ta min hand. Hur kan man med hjälp av produktdesign stödja nedsatt muskelstyrka i händerna för personer med MS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Dumitrescu Daniil; [2019]
  Nyckelord :Produktdesign; Multipel Skleros; Disability;

  Sammanfattning : Att inte kunna vara självständig i sitt eget hem och att ständigt behöva vara beroende av sambos, familjemedlemmar och personliga assistenter är en underliggande faktor för en försämrad livskvalité. Självständighet är ingen självklarhet för personer med Multipel Skleros (MS) på grund av deras funktionsnedsättningar som resulterar i funktionshinder i hemmet. LÄS MER