Sökning: "Multiple sclerosis"

Visar resultat 11 - 15 av 106 uppsatser innehållade orden Multiple sclerosis.

 1. 11. Att leva med Multipel Skleros : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Therese Magnusson; Helena Riddargård; [2018]
  Nyckelord :Diagnos; Livserfarenhet; Multipel Skleros; Sociala relationer;

  Sammanfattning : Introduktion: Multipel Skleros [MS] är en autoimmun nervsjukdom som påverkar kroppens alla funktioner, genom att nervernas ytskikt, myelin, skadas och bryts ner. Orsaken är okänd och sjukdomen anses vara kronisk, då det i nuläget inte finns något botemedel. LÄS MER

 2. 12. Predisposing factors for relapse after haematopoietic stem cell transplantation for multiple sclerosis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anton Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. DNA METHYLATION AGE ACCELERATION IN MULTIPLE SCLEROSIS

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Eleftheria Theodoropoulou; [2018]
  Nyckelord :Bioinformatics; Epigenetics; Epigenetic Clock; Age Acceleration; Multiple Sclerosis;

  Sammanfattning : Age acceleration is a measure indicating if a tissue is aging at an expected rate or not. In this study,the epigenetic clock was used to calculate age acceleration based on DNA methylation values inMultiple Sclerosis datasets. LÄS MER

 4. 14. Multipel Skleros och Graviditet : Omvårdnad och stöd till kvinnor med MS före, under och efter graviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lotta Sundin-Röstberg; Åse Zachrisson; [2018]
  Nyckelord :pregnancy; information; multiple sclerosis; nurse; support; graviditet; information; multipel skleros; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Var att beskriva MS-patienters erfarenheter före, under och efter graviditet. Hur MS-sjuksköterskan kan stötta och vägleda MS-patienter i frågor som kan uppstå före, under och efter graviditeten utifrån evidensbaserad kunskap. LÄS MER

 5. 15. Att delta i en Fatigue Management kurs – upplevelser från personer med MS-fatigue

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anna Gillisdotter; [2018]
  Nyckelord :Multiple Sclerosis - Occupational Balance – Work-life Balance – Activity adaption;

  Sammanfattning :  Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med MS-fatigue upplever upplägg och innehåll i FM-kursen, samt vilken betydelse de upplever att kursen haft för deras möjligheter att hantera sin MS-fatigue i vardagen. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. LÄS MER