Sökning: "Multiple sclerosis"

Visar resultat 16 - 20 av 108 uppsatser innehållade orden Multiple sclerosis.

 1. 16. Multipel Skleros och Graviditet : Omvårdnad och stöd till kvinnor med MS före, under och efter graviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lotta Sundin-Röstberg; Åse Zachrisson; [2018]
  Nyckelord :pregnancy; information; multiple sclerosis; nurse; support; graviditet; information; multipel skleros; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Var att beskriva MS-patienters erfarenheter före, under och efter graviditet. Hur MS-sjuksköterskan kan stötta och vägleda MS-patienter i frågor som kan uppstå före, under och efter graviditeten utifrån evidensbaserad kunskap. LÄS MER

 2. 17. Att delta i en Fatigue Management kurs – upplevelser från personer med MS-fatigue

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anna Gillisdotter; [2018]
  Nyckelord :Multiple Sclerosis - Occupational Balance – Work-life Balance – Activity adaption;

  Sammanfattning :  Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med MS-fatigue upplever upplägg och innehåll i FM-kursen, samt vilken betydelse de upplever att kursen haft för deras möjligheter att hantera sin MS-fatigue i vardagen. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. LÄS MER

 3. 18. Sexuell hälsa påverkas av Multipel Skleros : -en scoping review.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Maria Kastberg; Johanna Holm; [2018]
  Nyckelord :Occupational therapy; quality of life; relationships; roles; Arbetsterapi; livskvalité; relationer; roller;

  Sammanfattning : Att diagnostiseras med MS och konsekvenserna som medföljer har en stor inverkan på livet. Sexuell hälsa är en betydande faktor som kan påverka hälsan och livskvalité, där det ingår fler faktorer än enbart fysiska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 4. 19. STABILITETSUTVÄRDERING AV ZONULIN I HUMANT PLASMA OCH SERUM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gulstan Abdulmajid; [2018]
  Nyckelord :EDTA-plasma; ELISA; Heparin-plasma; serum; zonulin;

  Sammanfattning : Zonulin, även kallat prehaptoglobin, är ett förstadium till haptoglobin och kan påverka genomsläppligheten i tarmen via s.k. ”tight junctions”. Förhöjd zonulinkoncentration i plasma kan vara en potentiell markör för celiaki och andra autoimmuna sjukdomar såsom insulinberoende diabetes, multipel skleros och reumatoid artrit. LÄS MER

 5. 20. Hur effektiv och säker är sativex jämfört med gabapentin som tillägg till opioider vid cancerrelaterad neuropatisk smärta?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hoda Farhang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Pain is one of the most prominent and disturbing symptoms reported by cancer patients. Appropriate pain relief is obtainable in more than 75 % of the patients with optimized analgesic treatment. Opioids and non-opioids are being utilized in cancer pain treatment and analgesics are used to improve the effectiveness of opioids. LÄS MER