Sökning: "Multiple sclerosis"

Visar resultat 21 - 25 av 108 uppsatser innehållade orden Multiple sclerosis.

 1. 21. MÄTNING AV SYNNERVENS FUNKTION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mirushe Mjekiqi Istrefaj; [2018]
  Nyckelord :Visual evoked potentials VEP ; P100; multipel skleros MS ; Nervus opticus; Optikusnerutit; Latens; Normalvärde;

  Sammanfattning : Visual Evoked Potentials (VEP) är en elektrofysiologisk undersökningsmetod som används inom klinisk neurofysiologi. Undersökningen görs för att analysera synnervsfunktionen. Metoden går ut på att mäta den tid det tar för synbarken att registrera visuella synintrycken som näthinnan utsätts för. LÄS MER

 2. 22. The role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in improving the immune system : with a focus on inflammation and Multiple sclerosis

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Salam Kamalmaz; [2018]
  Nyckelord :Omega-3 PUFA; autoimmune disease; immune system; inflammation; metabolism; multiple sclerosis;

  Sammanfattning : Inflammation is part of the body’s responses to infections and injuries, but an improper inflammatory response together with the production of proinflammatory molecules can cause serious diseases. Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune inflammatory disease that affects the central nervous system. LÄS MER

 3. 23. UPPLEVELSEN AV MS FATIGUE KURSENS BETYDELSE I VARDAGEN FÖR PERSONER MED MULTIPEL SKLEROS.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Backestedt; Hanna Gunnarsson; [2017-05-31]
  Nyckelord :qualitative design; occupational therapy; multiple sclerosis; fatigue;

  Sammanfattning : Bakgrund Den arbetsterapeutiska interventionen MS fatigue kurs har kliniskt prövats under hösten 2016 och det finns behov att ta del av deltagarnas upplevelse för att kunna utveckla interventionen för svenska förhållanden. Syfte Syftet med studien är att beskriva deltagarnas upplevelse av MS fatigue kursens betydelse i deras vardag. LÄS MER

 4. 24. ”Hon dog på grund av dåliga politiska beslut” En fallstudie på opinionsmaterial om den MS-sjuka kvinnan som dog på en offentlig toalett

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Engström; Moa Carlsson; [2017-01-31]
  Nyckelord :ledare; insändare; disability; news; multiple sclerosis; representation; opinion; role; roll; funktionsvariation; MS; multipel skleros; funktionshindrade; nyheter; media; LSS; assistans; debattartiklar; krönika;

  Sammanfattning : This study examines the news report of a case with a woman with multiple sclerosis who died in a public bathroom at a shopping mall in Malmö, in October 2016. We also study the way she and her death is used in articles and texts of opinion and the arguments used in the debate. LÄS MER

 5. 25. Att vara motarbetad av sin kropp : Att leva med multipel skleros

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jessika Edvinsson; Manda Larsson; [2017]
  Nyckelord :individual; Multiple Sclerosis; experiences; individ; multipel skleros; upplevelser;

  Sammanfattning : Multipel skleros är en kronisk, inflammatorisk autoimmun störning i det centrala nervsystemet och är en av världens mest förekommande neurologiska sjukdomar. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson beskriver människan som en helhet av kropp, själ och ande, hon framhäver även att livet innebär ett lidande. LÄS MER