Sökning: "Multiple sclerosis"

Visar resultat 6 - 10 av 56 uppsatser innehållade orden Multiple sclerosis.

 1. 6. Kommunikativa mönster vid reparation hos hos personer med multipel skleros och självupplevd anomi – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Caroline Carlfors; Anna Nilsson; [2018-12-13]
  Nyckelord :multipel skleros; anomi; reparation; Conversation Analysis; kvalitativ studie; multiple sclerosis; anomia; repair; qualitative study;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe repair-patterns in conversation including persons with self-perceived anomia and multiple sclerosis (MS). The study applied a qualitative approach, using Conversation Analysis, with altogether 11 video recorded dyads of participants with MS and communication partners without neurological conditions. LÄS MER

 2. 7. Understanding Multiple Sclerosis symptoms and feelings : Designing a bridge of understanding between those with M.S. and those without

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :John Modh; [2018]
  Nyckelord :Design; Multiple Sclerosis; Understanding; Emotion; Medical; Patient view;

  Sammanfattning : This work is to them who have recently received the diagnosed with Multiple Sclerosis (MS), since the disease is quite a life changer this by creating limitations and cause serious health problems. Problems that would changes their life forever, this in adapting to their new life situation where communication has become harder this to express in an understandable way and understanding has become even harder. LÄS MER

 3. 8. DNA METHYLATION AGE ACCELERATION IN MULTIPLE SCLEROSIS

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Eleftheria Theodoropoulou; [2018]
  Nyckelord :Bioinformatics; Epigenetics; Epigenetic Clock; Age Acceleration; Multiple Sclerosis;

  Sammanfattning : Age acceleration is a measure indicating if a tissue is aging at an expected rate or not. In this study,the epigenetic clock was used to calculate age acceleration based on DNA methylation values inMultiple Sclerosis datasets. LÄS MER

 4. 9. Att delta i en Fatigue Management kurs – upplevelser från personer med MS-fatigue

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anna Gillisdotter; [2018]
  Nyckelord :Multiple Sclerosis - Occupational Balance – Work-life Balance – Activity adaption;

  Sammanfattning :  Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med MS-fatigue upplever upplägg och innehåll i FM-kursen, samt vilken betydelse de upplever att kursen haft för deras möjligheter att hantera sin MS-fatigue i vardagen. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. LÄS MER

 5. 10. STABILITETSUTVÄRDERING AV ZONULIN I HUMANT PLASMA OCH SERUM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gulstan Abdulmajid; [2018]
  Nyckelord :EDTA-plasma; ELISA; Heparin-plasma; serum; zonulin;

  Sammanfattning : Zonulin, även kallat prehaptoglobin, är ett förstadium till haptoglobin och kan påverka genomsläppligheten i tarmen via s.k. ”tight junctions”. Förhöjd zonulinkoncentration i plasma kan vara en potentiell markör för celiaki och andra autoimmuna sjukdomar såsom insulinberoende diabetes, multipel skleros och reumatoid artrit. LÄS MER