Sökning: "Multiple sclerosis"

Visar resultat 6 - 10 av 106 uppsatser innehållade orden Multiple sclerosis.

 1. 6. Att leva med multipel skleros - En utmanande vardag : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Evelina Vannestål; Caroline Brobäck; [2018]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Experiences; Daily life; Multipel skleros; upplevelse; dagligt liv;

  Sammanfattning : Sjukdomen multipel skleros (MS) har en stor påverkan på personens dagliga liv. Sjukdomen påverkar såväl familjelivet och aktiviteter som arbetsförmågan hos dessa personer.  Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med MS. LÄS MER

 2. 7. Sexualitet i relation till Multipel skleros : en litteraturöversikt med fokus på sexualitetens påverkan vid Multipel skleros

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Isabelle Söderström; Caroline Wahlsten; [2018]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Sexuality; Experiences; Factors; Multipel skleros; Sexualitet; Erfarenheter; Faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros, MS, är en autoimmun, neurologisk, kronisk sjukdom som påverkar hela centrala nervsystemet. Sjukdomsförloppet ser annorlunda ut från person till person och är relativt oförutsägbart. LÄS MER

 3. 8. Att leva med multipel skleros : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Lindfors; Erica Väisänen; [2018]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Patient; Experiences; Quality of life; Qualitative; Nurse; Multipel skleros; Patient; Upplevelser; Livskvalitet; Kvalitativ; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros, MS, är en kronisk autoimmun sjukdom med en oberäknelig natur, vilket speglas i variationen av symtom och sjukdomsförlopp. MS drabbar inte endast dem med sjukdomen utan även närstående. LÄS MER

 4. 9. Understanding Multiple Sclerosis symptoms and feelings : Designing a bridge of understanding between those with M.S. and those without

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :John Modh; [2018]
  Nyckelord :Design; Multiple Sclerosis; Understanding; Emotion; Medical; Patient view;

  Sammanfattning : This work is to them who have recently received the diagnosed with Multiple Sclerosis (MS), since the disease is quite a life changer this by creating limitations and cause serious health problems. Problems that would changes their life forever, this in adapting to their new life situation where communication has become harder this to express in an understandable way and understanding has become even harder. LÄS MER

 5. 10. Medication for multiple sclerosis : Ocrelizumab effect and safety

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Alsafa Oudah; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER