Sökning: "Multiple valuation"

Visar resultat 6 - 10 av 67 uppsatser innehållade orden Multiple valuation.

 1. 6. Redovisningens värderelevans innan och efter införandet av IFRS 13 : En kvantitativ undersökning inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Agnes Helander; Elin Selin; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair valuation; value relevance; multiple regression; forest industry; IFRS 13; verkligt värde; värderelevans; multipel regression; skogsindustrin;

  Sammanfattning : Värdering till verkligt värde har varit omdiskuterat sedan det infördes år 2005. Redovisningsstandarden IAS 41 tvingade jordbruksföretag, såsom företag inom skogsindustrin, att värdera deras biologiska tillgångar till verkligt värde. Tidigare studier har visat att detta i sin tur gav effekt på redovisningens värderelevans. LÄS MER

 2. 7. Opening the Sesame of Retail Valuation: An empirical study of valuation discrepancies between E-commerce and Brick-and-Mortar apparel retailers

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marat Vardanyan; Timmy Maddison; [2018]
  Nyckelord :Valuation; Retail; Apparel; E-commerce; Brick-and-Mortar;

  Sammanfattning : This study enquires into the potential valuation differences between listed E-commerce and traditional Brick-and-Mortar apparel retailers, as well as the underlying factors explaining the discrepancy. Publicly available financial data was used to analyze the historical relationships between the variables. LÄS MER

 3. 8. The Black Litterman Asset Allocation Model : An empirical comparison of approaches for estimating the subjective view vector and implications for risk-return characteristics

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Viktor Trollsten; Sebastian Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background In the early 90’s, Black and Litterman extended the pioneering work of Markowitz by developing a model combining qualitative and quantitative research in a delicate optimization process. It allows for a subjective view parameter in a quantitative model and with absent views, the investor will have no reason to deviate from the market equilibrium portfolio. LÄS MER

 4. 9. Värdering av spelarkontrakt inom svensk fotboll : En kvalitativ studie om hur svenska fotbollsklubbar värderar sina spelarkontrakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mikael Ericsson; William Wang; [2018]
  Nyckelord :Valuation; football players; assets; multiple valuation; administrative man; Värdering; fotbollsspelare; tillgångar; relativ värdering; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotbollsspelare är en fotbollsklubbs viktigaste tillgång. Sporten skiljer sig mot många andra idrotter då det finns en marknad där spelarkontrakt kan köpas och säljas. För att spelarkontrakt ska kunna förvärvas behövs en värdering av kontraktet för att fastställa ett ekonomiskt värde. LÄS MER

 5. 10. Exploring the potential of cultural ecosystem services in social impact assessment of Finnish mining projects : Assessment of local cultural values in the municipality of Kolari in Finnish Lapland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Jussi Knuuttila; [2018]
  Nyckelord :Environmental Impact Assessment; Social Impact Assessment; Ecosystem Services; Cultural Ecosystem Services; Sense of Place;

  Sammanfattning : Large-scale mining modifies the existing physical environment and has multiple long-term impacts on landscape but also on communities, and their cultural values. In Finland, social impact assessment has become a customary practice in assessing and estimating mining impacts that cause changes to the well-being of individual people and their livelihoods. LÄS MER