Sökning: "Multiplikationstabell"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Multiplikationstabell.

 1. 1. Flera gånger om : ett multiplikationsspel testat i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Nathalieé Öberg; [2017]
  Nyckelord :automatisering; matematikautomatisering; matematikspel; matematiksvårigheter; undervisning;

  Sammanfattning : Examensarbetet har haft till syfte att undersöka om ett undervisningsmaterial, i form av ett multiplikationsspel, kan ligga till grund för att elever i årskurs 2 får ett ökat intresse att lära sig automatisera multiplikationstabell 2-5, samt multiplikationstabell 10. Genomförandet har inneburit att eleverna i en årskurs tvåa har spelat multiplikationsspelet under en sju veckors period. LÄS MER

 2. 2. Bättre matematiklärande med memorering? För vem?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ingrid Malmberg; [2017]
  Nyckelord :anpassning; bedömning; kunskapssyn; lärande; matematiksvårigheter; matematisk litteracitet; memorering; numeracitet; PISA;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Malmberg, Ingrid (2017). Bättre matematiklärande med memorering? För vem? Speciallärarprogrammet med inriktning Matematikutveckling, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Hur man utvecklar automatiserad kunskap av multiplikationstabellerna : En jämförelse av två undervisningsaktiviteter i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linn Björkman Gomez; Lina Wetterfall; [2016]
  Nyckelord :Undervisningsaktiviteter; Automatisering; Multiplikationstabell; Behaviorism; Pragmatism;

  Sammanfattning : För att eleverna ska nå de kunskapsmål som Skolverket suttit upp inom matematik, behöver de utveckla och behärska flera matematiska förmågor. För att kunna lösa uppgifter utifrån de fyra grundläggande räknesätten underlättar det om elever har utvecklat utantillkunskaper för b.la. multiplikationstabellerna. LÄS MER

 4. 4. Vad erbjuds i App-djungeln? : En dokumentanalys av applikationer i multiplikationför årskurs 1-6 utifrån ett strategiskt och repetitivt förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

  Författare :Jenny Svedbro; [2016]
  Nyckelord :applications; affordances; multiplication table; repetition; strategies; applikationer; handlingserbjudanden; multiplikationstabell; repetition; strategier;

  Sammanfattning : Applikationer har blivit en ny resurs för att lära elever att lösa rutinproblem i matematik. Men vilken pedagogik erbjuder applikationerna? Syftet med studien var att undersöka applikationers erbjudande av lärande utifrån ett repetitivt respektive strategiskt förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. "Multiplikationsklubben" : Ett matematikundervisningsprojekt i årskurs 2-4 för att automatisera multiplikationstabellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Jonas Persson; [2012]
  Nyckelord :Multiplikation; multiplikationstabell; årskurs 2-5; praktisk matematik; automatisera;

  Sammanfattning : I uppsatsen redovisas en studie som gjorts om ett multiplikationsprojekt, som går under namnet Multiplikationsklubben, vilket genomförs av lärare på två skolor i Mellansverige. Projektet syftar till en större måluppfyllelse i matematik genom en bättre automatiserad multiplikationstabell hos eleverna i grundskolans tidiga år. LÄS MER