Sökning: "Multisystemic therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Multisystemic therapy.

 1. 1. Jag tänker inte ge upp så lätt: en kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av multisystemisk terapi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Adiam Tecle; Kaltrina Abazaj; [2019]
  Nyckelord :Multisystemic therapy; MST; parent; youth; antisocial behavior.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to analyze parent’s experiences on multisystemic therapy after their juvenile had completed their treatment. As MST is a family-oriented intervention, we wanted to research the parent’s experiences of the method since they have a significant role in their youth’s lives. LÄS MER

 2. 2. Preventive methods aimed at siblings to criminal juveniles - a literature review

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Pryssander; [2018]
  Nyckelord :family therapy; crime; interventions; Multisystemic therapy; siblings;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att undersöka vilka förebyggande metoder och/eller modeller som finns för att bemöta syskon till grovt kriminella ungdomar. Studien syftar dessutom på att jämföra metodernas olika för- och nackdelar. LÄS MER

 3. 3. "En liten del i ett stort sammanhang" : – En kvalitativ studie om implementering av metoden Multisystemisk terapi inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Marie Björkstrand; [2016]
  Nyckelord :Implementeringsprocess; bottom-up; top-down; kunna; vilja; förstå; MST; Quality implementation Framework;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa personals erfarenheter och upplevelser av implementeringen av den evidensbaserade metoden Multisystemisk Terapi (MST) inom Socialtjänstens öppenvård. Vetenskapstraditionen utgår från den tolkande hermeneutiken med inspiration av ett fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Empowerment i multisystemisk terapi- en kvalitativ studie av MST teamet i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Drilon Blakaj; Liridon Rrmoku; [2015]
  Nyckelord :Multisystemic therapy; Participation; Empowerment; Network; Change; Multisystemisk terapi; Delaktighet; Empowerment; Nätverk; Förändring;

  Sammanfattning : The study was performed based on a qualitative method using a hermeneutical approach used to interpret the semi-structured interviews. The study aimed to investigate the Multisystemic therapy (MST) team in Halmstad municipality perceptions on the treatment method multisystemic therapy for youths from the ages of 12-18 years old. LÄS MER

 5. 5. Regaining power through construction of identity? Experience of Multisystemic Therapy from a Youth’s Perspective

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annika Ekenja; [2014-06-25]
  Nyckelord :construction of identity; power; youth; Multisystemic Therapy; Sweden; Social Construction.;

  Sammanfattning : Literature and studies exist on how to create services in the best interest of the client or how these services have an impact on individuals. They are however mainly from a social work professional stand point and rarely from how clients would develop and create the services that can imply a life change for them. LÄS MER